skilsmassa
Publicerad 19 april 2015 kl 12:00

Decibel.fi: Överlevnads­guide för skils­mässo­barn

Trots att antalet skilsmässor har minskat de senaste åren slutar ändå 51,2% av äktenskapen i skilsmässa. Har dina föräldrar separerat eller skilt sig? Nyligen eller när du var yngre? Det här paketet är till för dig.

decibel

Det spelar ingen roll om dina föräldrar faktiskt var gifta eller om de ”bara” bodde ihop – eller ens det. Konsekvenserna, känslorna och erfarenheterna brukar vara de samma efter en skilsmässa, oavsett föräldrarnas civilstånd.

I Finland har antalet skilsmässor minskat nu några år i rad. Ändå är det fortfarande vanligt att skilja sig; i vårt land slutar 51,2% av äktenskapen i skilsmässa. Finland ligger på tredje plats i Europas skilsmässostatistik, på första plats finns Sverige och på andra plats Vitryssland. Det finns naturligtvis stora skillnader mellan olika länder i hur en skilsmässa går till och hur processen ser ut, både skillnader i lagar och regler men även kulturella skillnader.

I Österbotten finns det en hel del tonåringar som är skilsmässobarn. Enligt den stora undersökningen Hälsa i skolan 2013 bor var femte 14-17-åring i högstadiet och gymnasiet INTE med båda föräldrarna – var tredje yrkesskolestuderande bor inte tillsammans med båda föräldrarna.

Även om det här är ett mycket vanligt fenomen, talas det förvånansvärt lite om skilsmässor. Kanske har det blivit så ”vanligt” att det lätt glöms bort att ett skilsmässobarn för evigt är ett skilsmässobarn med alla känslor, erfarenheter och konsekvenser som det kan innebära i framtiden.

 

Här hittar du som vuxen goda råd hur du ska behandla en skilsmässa i familjen.

 

0511505r

 

Om skilsmässa

När vuxna bestämmer sig för att skiljas blir de ofta så förblindade av att lösa sina vuxenproblem att de glömmer bort att involvera de som påverkas allra mest av skilsmässan, nämligen barnen och ungdomarna. Det är tyvärr vanligt att barnen i en skilsmässa upplever att de inte får sina röster hörda, att de inte får vara med och bestämma, att de inte blir lyssnade på.

I dag är det inte ovanligt att föräldrar skiljer sig och numera väcker en skilsmässa inte lika mycket prat ”på byn”. Men det betyder inte att en skilsmässa inte skulle göra ont. Det vad man själv upplever när ens föräldrar skiljer sig blir ju inte mindre jobbigt för att andra är med om samma sak. Man kan reagera både känslomässigt, tankemässigt och kroppsligt på en skilsmässa. Barn och tonåringar i dag vet att skilsmässor är vanliga men ibland kan man få för sig att en skilsmässa inte är något stort problem för alla andra utan bara för en själv, och då finns ju risken att man börjar känna sig både ensam och utanför.

Vilka konsekvenser det får för barn och tonåringar när föräldrarna separerar ser väldigt varierande ut, beroende på livssituation. Allt påverkar naturligtvis hur det blir i slutändan, till exempel hur livet såg ut innan skilsmässan, hur föräldrarna själva hanterar situationen, hur ens nätverk av kompisar och andra vuxna ser ut, vilket livsskede man befinner sig i, hur man har det i skolan, hur man mår i sig själv just då skilsmässan blir ett faktum och så vidare. Varje skilsmässa är unik och varje barn upplever sina föräldrars skilsmässa individuellt. Syskon kan reagera olika. Samtidigt kan man ha ett stort stöd av sina syskon i en skilsmässoprocess.

 

Hur går en separation till?

Om föräldrarna varit gifta med varandra kan äktenskapet upplösas genom ett beslut av domstolen (kallas äktenskapsskillnad då). Det ska de anhålla om på blanketter och lämna in till närmaste tingsrätt. Numera utreder inte domstolen alls vilka orsaker ett gift par anger för skilsmässan, men om den ena parten har lämnat in anhållan om skilsmässa, så måste den andra parten gå med på det.

Det är allra oftast så att föräldrarna officiellt kan få skilsmässa först efter minst ett halvårs betänketid, alltså att de anhåller om skilsmässa men egentligen nog är gifta ett halvår till innan skilsmässan faktiskt kommer i kraft. Det här är till för att de verkligen ska hinna fundera igenom valet, men i praktiken behöver de inte exempelvis bo tillsammans under det här halvåret. Om föräldrarna innan skilsmässobeslutet inte alls bott tillsammans på över två år, så får de skilsmässa direkt.

När makarna (de som är gifta med varandra) ansöker om skilsmässa vid tingsrätten, så kan de samtidigt vilja ta beslut om flera andra saker och så kan tingsrätten ta beslut på de sakerna samtidigt. Det här gäller oftast:

 

 • Vem som ska bo kvar i det gemensamma hemmet

 

 • Vem som ska ha vårdnaden om barnen (eller om de delar vårdnaden av barnen) och vem barnen ska bo hos när, samt när barnen ska träffa vilken förälder (umgängesrätt
 • Om det behövs en skiftesman som hjälper till att dela upp makarnas egendom rättvist.

 

 • Om den ena parten ska betala underhåll för barnen (alltså pengar till den som har vårdnaden om barnen och därför står för deras utgifter).

 

Om det inte är tingsrätten som tar beslut i de här frågorna, så kan föräldrarna också få hjälp av barnatillsynsmannen i hemkommunen. Då är socialmyndighetens (”Socialens”) beslut i de här frågorna lika giltiga som ett domstolsbeslut. Föräldrarna kan nog själva komma överens om hur de ska göra till exempel med barnen tillsammans, men då är inte de besluten sådana som de kan hävda i rätten ifall de blir oense senare. Råd kan de också få av rättshjälpsbyråerna, privata advokater och andra jurister. Om föräldrarna ingått ett registrerat partnerskap (om de exempelvis är av samma kön) gäller samma regler som för skilsmässa.

 

skilsmassa1

 

Den ungas rättigheter

Enligt Finlands lag och FN:s konvention om barnens rättigheter har du som barn rätt till följande när dina barn skiljer sig:

 • Dina föräldrars uppgift efter skilsmässan är att ge dig trygghet och omvårdnad.
 • Du får inte skiljas från någon av dina föräldrar om du inte vill det själv (och om det inte bryter mot dina rättigheter).
 • Du har rätt att träffa och ha kontakt med båda dina föräldrar efter föräldrarnas skilsmässa.
 • Du har rätt att framföra dina egna åsikter och önskemål.
 • Alla ska först tänka på ditt bästa, alltså allt som bestäms ska bestämmas med ditt bästa i åtanke.
 • Beslut och överenskommelser går att korrigera och ändra i efterhand, inget är alltså bestämt för alltid.

 

I en skilsmässosituation ska du inte behöva välja sida eller vara en budbärare mellan dina föräldrar. Berätta alltså för dina föräldrar, att de inte har någon rätt att kräva att du ska ställa dig på någonderas sida och att de inte får använda dig som en mellanhand i deras bråk. Du ska inte heller behöva ta den ena förälderns roll, till exempel sköta det hushållsarbete som den föräldern borde sköta. Dina föräldrar ska inte förhindra dig att ha kontakt med den andra föräldern och du ska få älska dem båda.

 

Chocken

De flesta barn och tonåringar upplever en skilsmässa, eller beskedet om skilsmässa, som en chock. Och för många barn och unga är det dessutom den första stora chocken eller krisen i livet. Det som tidigare var självklart finns plötsligt inte kvar. Hittills har livet rullat på och plötsligt serverar föräldrarna ett chockbesked, som ställer hela tillvaron på ända. Och till och med när man som barn i en familj anat att något är på gång eller om föräldrarna bråkat väldigt mycket så är det för det mesta så att just i den stund föräldrarna serverar beskedet så känns det både hemskt och förtvivlat, som en ren chock. Och det allra värsta kanske är att man som barn eller ungdom inte ens kan påverka beslutet, utan bara måste hitta något sätt att förhålla sig till det hela och att ”gilla läget”.

När de vuxna kommer så långt att de fattat beslutet att separera och berättar om vad de bestämt så har de själva redan hunnit ganska långt i sina processer.

Föräldrarna har kanske redan hunnit vara förtvivlade, sörja och söka stöd i sin omgivning innan de gör slag i saken och berättar för barnen. Skilsmässan kan naturligtvis också vara en chock för föräldrarna, eller för den ena föräldern om han/hon blir ”lämnad”, men i de allra flesta fall så har de vuxna diskuterat problemet under en viss tid och hunnit litet längre i sin bearbetning av både sorgen och chocken. Så föräldrar och barn är ofta väldigt i otakt i en skilsmässa.

Tiden att vänja sig vid den nya situationen och förbereda sig inför förändringarna som ska komma är ofta väldigt KORT för barnen i familjen, åtminstone i förhållande till den tid föräldrarna har haft. Och ett beslut om skilsmässa väcker ofantligt många frågor för barn och tonåringar: Var ska jag bo? Hur ska det gå nu? Kommer mamma/pappa att klara sig? Hur ska det gå för lillebror? Hur ska det gå för mig? Bryr sig mina föräldrar verkligen om mig? Om mina föräldrar kan skiljas, vad allt kan då också hända?

 

Känslorna

Skilsmässan väcker kanske också väldigt många starka känslor, både känslor man känt tidigare men ibland också helt nya känslor. En skilsmässa kan orsaka lika starka reaktioner som till exempel ett dödsfall i familjen. Vanliga känslor är exempelvis sorg, ilska, längtan, rädsla, skuld, skam, likgiltighet. Och alla dessa känslor kanske kommer plötsligt och med en sådan kraft att man blir alldeles förskräckt.

Känslorna kan vara skrämmande och mycket motstridiga. Man kan bland annat känna stor besvikelse och vara väldigt arg på föräldrar samtidigt som man har ett stort behov av tröst och närhet. Eller så kan man känna sig lättad för att man märkt att allt inte är som det ska samtidigt som man är jätteledsen. Och alla dessa känslor tar enormt med plats och energi i vardagen, i livet som fortsätter där ute fastän man nästan går sönder inuti.

Alla dessa känslor och hela situationen kan föra med sig ont i magen, huvudvärk, svårt att sova, trötthet, dålig matlust, svårt att koncentrera sig på sina uppgifter i skolan och på läxor och även många andra rent fysiska symptom. Vi människor fungerar nämligen så att allt sitter ihop, våra jobbiga och tunga känslor märks också i kroppen och i vardagen.

Var och en av oss har vårt eget unika sätt att handskas med alla känslorna, en del försöker hålla dem ifrån sig och vill tänka på annat eller sysselsätta sig med någotgöra något för att slippa känna och tänka. En del vill inte visa sina känslor utan vill istället ge sken av att ha kontroll. Andra släpper ut allt och är jätteledsna, gråter och skriker eller ställer till med bråk. En del bearbetar sina känslor genom att prata eller skriva om det. Ibland kan det t.o.m. kännas så att man som barn till föräldrar i skilsmässa vill visa att man har situationen under kontroll, och då är det lätt hänt att man försöker hålla sina egna känslor på litet avstånd. Eller så kan det vara så att man själv behöver lugna trygga föräldrar och då gör man allt för att inte oroa dem med sina egna reaktioner och frågor, blir tyst och håller allt inom sig. Eller så väljer man att inte vistas hemma så mycket, eftersom allt är kaotiskt där. Speciellt som tonåring kanske man hellre väljer att vara mycket ute, med kompisar eller så sätter man mycket tid på sina fritidsaktiviteter.

Många barn och ungdomar känner sig väldigt ensamma under hela skilsmässoprocessen. Många saknar någon att dela sina upplevelser, känslor och tankar med. Ofta hoppas man och tror att de vuxna ska se hur man mår och ta initiativ till att börja prata. Och samtidigt så vill man inte tynga sina föräldrar med att berätta hur man faktiskt har det när man ser hur jobbigt de har det. Istället känns det som om föräldrarna har fullt upp i sitt eget sökande efter en ny identitet eller med nya relationer och då kan man börja känna sig bortglömd, övergiven och ensam. Och då upplever man att föräldrarna inte lyssnar eller ens kan förstå vad man själv känner. Det känns helt enkelt som att de vuxna enbart är upptagna av sig själva eller av varandra och att det finns väldigt litet plats eller ens förståelse för ens egna upplevelser och reaktioner.

 

skilsmassa2

 

Att bli en budbärare

I tomrummet mellan föräldrarna ställs man dessutom inför att göra val och fatta beslut i frågor man inte tidigare behövt ta ställning till: Vem ska jag bo hos? Vem ska jag fira jul med? Var ska jag vara på sommarlovet? Och hur man än väljer så finns känslan kvar av att man väljer bort någon eller något. Man kan få dåligt samvete för hur man än väljer och man kan lätt börja ta ansvar för att ena föräldern inte ska börja må dåligt och dessutom försöka visa sig så stark som möjligt inför föräldrarna, fastän man egentligen gråter inuti.

Många gånger upplever barn och ungdomar att de har väldigt litet att säga till om när det gäller just boendesituationen. Och att alla beslut fattas så fort att man inte ens hinner med, eller känner att man fått vara med och diskutera saken. Är man över 12 år ska man enligt Finlands lag ”höras” i alla de frågor som berör en själv. Ibland är man rädd att någon av föräldrarna ska bli ledsen eller arg och besviken om man säger precis vad man själv önskar och tänker. Att ha två hem kan upplevas både jobbigt och obekvämt och det kan ta lång tid innan man kan se några fördelar av det. Två eller flera ”hem” kan vara en tillgång och en bonus men det kan även göra känslan av tillhörighet mer osäker. Ibland kan det kännas som att man inte ens har något eget hem utan det är ”mammas hem” eller ”pappas hem".

Ibland fortsätter föräldrarna bråka med varandra också efter skilsmässan. I vissa fall kan bråken bli ännu värre än vad de var innan skilsmässan. Konflikterna brukar handla om boendet, ekonomin eller om föräldrarnas nya relationer. Man kan tvingas lyssna på skitsnack om den andra föräldern eller bli utsedd till budbärare mellan föräldrar som inte kan kommunicera med varandra. För alla barn i en familj är bråk och konflikter mellan föräldrarna jättejobbiga, egentligen oberoende om föräldrarna lever ihop eller är skilda. Man börjar känna sig otrygg då vuxna bråkar eller talar illa om varandra och det kan vara jättesvårt att hålla sig utanför, att inte dras in i de vuxnas karusell av konflikter och bråk.

 

Här kan du läsa om hur du som skilsmässobarn tacklar framtiden.

 

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström och Susanna Hemming

Kommentarer

 • Niina

  16.08.2015 22:50 (2 år sen)

  Tråkigt men känner så igen mig här. Var 15 år då mina föräldrar skiljdes och jag glömdes helt bort, som att det var så mycket viktigare för föräldrarna att gräla än att se till sin dotter som inte alls var redo att ta eget ansvar. Förutom att ingen brydde sig om mig användes allt man sa om den ena föräldern till den andra som ämne att gräla om. Trots att det var superjobbigt att växa upp så "snabbt" så har det varit en fördel med allt det ansvaret jag fick i unga år.


Skriv kommentar

Nya blogginlägg

woman 586185 960 2

Veckans blogglista: Skönhet & ideal

Veckans tema på Sevendays ska få dig att fundera på skönhet både ytligt och djupt. Vad är skönhet för dig? Vad tycker du om dagens skönhetsideal? Fyll i listan på din egen blogg och kommentera under artikeln, så länkar vi till dig.

Läs hela artikeln här »

Prenumerera på Sevendays nyhetsbrev

Lifestyle

Annons

resizedimage800600 adente6
cropOT 974068

Ariana Grande avbröt sin turné

Popstjärnan Ariana Grande har inhiberat sina konserter fram till i alla fall juni. Terrordådet efter hennes konsert i Manchester dödade 22 personer på måndagen.

Läs hela artikeln här »

Barn & familj

resizedimage800857 linn vecka 31
OM J161292Y

UM uppmanar till försiktighet i Storbritannien

Utrikesministeriet uppmanar i ett uppdaterat resemeddelande resenärer att iaktta särskild försiktighet i Storbritannien.

Läs hela artikeln här »
croplinda b 074 mindre 441577

Linda Bengtzing till Vasa i sommar

Schlagerstjärnan och programledaren Linda Bengtzing kommer till Vasa. Hon uppträder på festivalen Schlager paradiset vid Tropiclandia i augusti.

Läs hela artikeln här »

Lifestyle

ellen ny header blogg mia vit5
cropOM J100960Y

Festivalarrangörer följer med läget - låter polisen avgöra

Festivalarrangörerna följer noggrant med utredningen av terrordådet i Manchester för att se om det finns något att lära. Festivalsäsongen inleds med Världen i byn-festivalen i Helsingfors på veckoslutet.

Läs hela artikeln här »

Nöje

resizedimage800533 17887159 10155220208487767 1265481057 o
OM J251662Y

Begränsningar på drönare lanseras

Den populära drönartillverkaren DJI börjar kräva att kunderna registrerar sina drönare. Om man inte gör det blir flygförmågan rejält begränsad.

Läs hela artikeln här »
roger moore 116881

Sir Roger Moore är död

Skådespelaren, mera känd som James Bond, har gått bort vid 89 års ålder.

Läs hela artikeln här »

Djur & natur

resizedimage800533 10574307 10152441633558880 7368587493341569029 n

Resor

18596551 10155348834547767 1545436755 o

Resor

resizedimage800600 2ECE7E7E 5FEE 435E A0FC 2EAA1E59D320

Lifestyle

resizedimage800600 0A9648D8 4CB1 44AF 9FC3 F32465EAB54D

Hälsa & träning

resizedimage800800 schmidts

Lifestyle

Skarmavbild 2017 05 23 kl. 05.54.27

Lifestyle

resizedimage800800 IMG 5582

Mode & stil

resizedimage800532 beverlyhills0
VLBLOT 974029

Angry Birds-filmen får uppföljare

Spelbolaget Rovios arga fåglar återvänder till filmduken. Rovio meddelar att Angry Birds-filmen får en uppföljare som sannolikt kommer till biograferna under hösten 2019. Det vill säga samtidigt som det populära spelet firar sitt tioårsjubileum.

Läs hela artikeln här »
cropOT 963182

Sverige tänker inte införa euron

EU-kommissionen uppges vilja se Sverige som euromedlem redan år 2025 – precis som samtliga andra länder som blir kvar i EU efter Storbritanniens utträde.

Läs hela artikeln här »

Mode & stil

resizedimage800533 IMG 5476
j220977w 795156

Sting till Helsingfors i höst

Rockstjärnan Sting uppträder i Finland på hösten, berättar arrangören Live Nation.

Läs hela artikeln här »
OT 971303

Facebooks hemliga riktlinjer läckta

Hittills hemliga riktlinjer om hur Facebooks anställda ska hantera anmälningar om kränkande eller våldsamt innehåll har läckt ut.

Läs hela artikeln här »

Resor

SetWidth1260 Header elephant4

Lifestyle

resizedimage800448 Skarmavbild 2017 05 21 kl. 20.36.27

Resor

resizedimage800533 IMG 9855
starry sky 1948523 960 720

Hollywoodstjärna spelar van Gogh

Willlem Dafoes nästa roll blir den som Vincent van Gogh. Den Oscarsnominerade skådespelaren ska gestalta konstnären i Julian Schnabels film.

Läs hela artikeln här »
polesiblings pressphoto 02 byfredrikdiffner 286820

"Nog va he bra" ny låt på dialekt

Syskonduons låt glimrar av nostalgi och sommarminnen: "Det är en tröstlåt".

Läs hela artikeln här »

Hus & hem

cork board diy
VLBLOT 973083

Finländsk kvinna bortförd i Kabul, två dödades i samma attack

Finländsk biståndsarbetare har kidnappats i Afghanistans huvudstad Kabul. Hon fördes bort sent i går kväll, i samband med en attack där en tyska och en afghan dödades.

Läs hela artikeln här »

Lifestyle

resizedimage800800 IMG 9072

Kultur & konst

resizedimage800599 18596816 10154798641599107 1297081747 o

Hälsa & träning

resizedimage800600 varmvarspring
popcorn 1085072 960 720

Då kommer nya "Mamma mia"-filmen

Uppföljaren till "Mamma mia"-filmen från 2008 har fått ett premiärdatum. "Mamma mia: Here we go again" går upp på biograferna i juli 2018, skriver Variety.

Läs hela artikeln här »
cropVLBLOT 972676

Årets bröllop i England

Omgivna av kungligheter och kändisar sade Pippa Middleton, yngre syster till prins Williams fru Kate, och finansmannen James Matthews ja till varandra på lördagen.

Läs hela artikeln här »
VLBLOT 972505

Glutenfri odling på uppgång

Att allt fler väljer att äta glutenfritt syns inte bara i butiken och på restaurangen, utan också på de finska åkrarna.

Läs hela artikeln här »

Mat & dryck

rabarbersaft1

Hus & hem

bedroom pictures

Nöje

resizedimage8001000 alfredritar
VLBLOT 971920

Påhls en av framtidens 99 mäktigaste

Vöråbördiga Malin Påhls namn finns med på en prestigefylld lista över framtidens mäktigaste personer i Sverige, skriver SVT.

Läs hela artikeln här »
cropVLBLOT 448387

Årets flygplats finns i Vasa

Vasa flygplats har valts till årets flygplats i Finland. Flygplatsen får beröm bland annat för utveckling och förbättring av servicen.

Läs hela artikeln här »

Mat & dryck

Skarmavbild 2017 05 19 kl. 19.21.29
cropOT 971332

Chris Cornell dog under pågående turné

Rocksångaren Chris Cornell är död. Han blev 52 år gammal och dog mitt under en pågående turné med Soundgarden. Han var också känd som sångare i ett annat stort band, Audioslave.

Läs hela artikeln här »
cropOT 971682

Grävjobb kring Åbosjukhus och Panama belönades

Snöspaden för årets journalistiska grävinsats går till Rebekka Härkönen, som nystade upp missförhållandena på en psykiatrisk avdelning på Kuppis sjukhus i Åbo.

Läs hela artikeln här »

Mode & stil

resizedimage800533 18422929 297090290742210 3703852480134737876 o
unnamed19

10 frågor till Daniela Skoglund

Vilken skulle vara hennes superkraft? Vad är det smartaste hon lärt sig? Vi ställde bloggaren Daniela Skoglund mot väggen och lät henne svara på tio snabba frågor.

Läs hela artikeln här »

Resor

SetWidth1260 Header elephant3
OT 971355

Japansk prinsessa gifter sig med man av folket

En medlem av den japanska kejsarfamiljen, prinsessan Mako, planerar att gifta sig med en vanlig undersåte. Det här innebär att hon inte längre kan vara prinsessa.

Läs hela artikeln här »
OT 971395

Kung i Nederländerna - och i luften

Willem-Alexander är inte bara kung över Nederländerna. Han kan flyga flygplan också. Och det har han gjort i hemlighet i över 20 år för det nationella flygbolaget KLM, avslöjar han i en intervju.

Läs hela artikeln här »

Människor & samhälle

11951392 10153014354186003 4036012209000753769 n

Kultur & konst

croppedimage230230 axel profil2
j171631y 699596

Hästbastun är öppen

En hästbastu har öppnat dörrarna i Helsingfors. För hästarna sägs bastun ge både kroppsvård och avslappning.

Läs hela artikeln här »

Mat & dryck

resizedimage800533 DSC 0097

Lifestyle

IMG 6130
sofia oester web 334669

Sofia Öster tvåa i Top Model

Det blev ett spännande finalavsnitt av Finlands Top Model. Men nu är det klart: Sofia Öster från Veikars blev tvåa i tävlingen och Jerry Koivisto vann.

Läs hela artikeln här »
VLBLOT 963971

Buskiga bryn heta just nu

Så gör du för att sminka trendiga ögonbryn.

Läs hela artikeln här »
VLBLOT 970450

Nu ska USA få smaka på österbottniskt gin

I höst lanserar Kyrö Distillery Company sina produkter på den nordamerikanska marknaden.

Läs hela artikeln här »
plane 50893 960 720

Veckans blogglista: Resor

Enligt Statistikcentralen reser vi finländare helst till Estland, Sverige och Spanien. Vi besöker också flitigt Centraleuropa och särskilt Tyskland, Frankrike och Storbrittanien. Veckans tema på Sevendays är resor, så fyll i vår färskaste blogglista för garanterad resfeber.

Läs hela artikeln här »

Lifestyle

resizedimage800800 11222134 10153474095340664 1193521781270944108 n

Mat & dryck

banankex

Lifestyle

Annons

Skarmavbild 2017 05 16 kl. 11.58.2

Barn & familj

15991361 10154798130675761 227443819 o18

Mode & stil

resizedimage616410 lips4

Nöje

resizedimage600428 18516123 10154786073664107 1434983498 n

Hälsa & träning

Skarmavbild 2017 05 16 kl. 20.22.12
cropOM J242035Y

Forskare: Jordlik planet kan vara beboelig

Den nyupptäckta, jordlika planeten Proxima b kan ha ett klimat som gör den lämplig för liv. Det hävdar brittiska forskare i en ny studie.

Läs hela artikeln här »
cropOT 970245

Se upp med förrädisk stenmurkla

Framåt våren tittar stenmurklan fram ur jorden, och maj är högsäsong för denna svamp som länge har ansetts som en delikatess. Men att äta den är förenat med risker – och det hjälper inte alltid att koka den.

Läs hela artikeln här »

Resor

Skarmavbild 2017 05 16 kl. 16.11.41

Pyssel & DIY

atisdagstips

Hus & hem

precollection aw17 26

Mode & stil

pennkjol2

Pyssel & DIY

JPEG image 66CDFDC9FFCB 2

Pyssel & DIY

keramikhus sevendays fi spira 2

Lifestyle

resizedimage475362 ambulance 148747 1280

Nöje

resizedimage800919 image3 56 2
VLBLOT 969783

Finland fick en egen jubileumstulpan

Finland har 100-årsjubileet till ära fått en egen tulpan som kommer att finnas bland annat i trädgården vid presidentens sommarbostad på Gullranda. Tulpanen har döpts till Finland 100.

Läs hela artikeln här »
cropOT 900771

Nu kommer sommaren

Den som väntar på något gott, heter det, och visst har vi väntat länge på sommaren. Nu är den här. Helgen blir varm och solig, lovar meteorologerna.

Läs hela artikeln här »

Lifestyle

SetWidth800 VLBLOT 968012

Människor & samhälle

resizedimage800533 Bild 15 05 2017 kl. 10.42 2
miniature 1802333 960 720

Jättemuseum för leksaker öppnas i Stockholm

I Bergrummet på Skeppsholmen i Stockholm byggs nu ett museum för en leksakssamling på över 40 000 föremål, skriver Dagens Nyheter.

Läs hela artikeln här »

Lifestyle

resizedimage800800 12573783 10154249479714123 769058877177203299 n
avokadomackan 385684

Avokado kan bli ett lyxbär

Den älskade avokadon har blivit en allt dyrare lyx och i sommar väntas priset fortsätta att stiga kraftigt i takt med att efterfrågan ökar.

Läs hela artikeln här »
VLBLOT 968980

33 mammor fick medalj

I går firade vi mors dag i hela Finland. Huvudfesten hölls i Ständerhuset i Helsingfors där president Sauli Niinistö belönade 33 mammor med utmärkelsetecken.

Läs hela artikeln här »
50826302 l 470262

E-sport populärt bland icke-spelare

I en enkät gjord av Newzoo har man funnit att 42 procent av 191 miljoner e-sportföljare inte själva spelar spelet de följer.

Läs hela artikeln här »

Kultur & konst

JH2 0785
j132398y 940712

Årets ESC-vinnare heter Portugal

Eurovision Song Contest 2017 är över. Portugal står som vinnare. Läs vårt livereferat här.

Läs hela artikeln här »
croppekkapouta 776655

Meteorologen blev en internet-hit

Pekka Pouta kunde inte hålla sig när han presenterade det skrattretande majvädret.

Läs hela artikeln här »
OM starwarsklip 01nh

Fler bebisar döps efter "Star wars"-bov

Det kan tyckas lite konstigt att döpa sin son efter en mordisk filmskurk. Men allt fler amerikanska föräldrar döper sina söner till Kylo.

Läs hela artikeln här »

Samir och Viktor tillbaka med "Kung"

De tog en paus från scenen, och hann med både dans och bokskrivande. Men nu är Samir och Viktor tillsammans igen, och satsar stort med "Kung".

Läs hela artikeln här »
VLBLOT 968012

En kamp - inte bara mot cancern

Fembarnsmamman Cecilia Vesterholm kämpar inte bara mot en aggressiv och ovanlig form av bröstcancer. Hon fajtas också med den snåriga byråkratin.

Läs hela artikeln här »

Resor

resizedimage800600 IMG 6181
cropVLBLOT 644628

President Mauno Koivisto död

President Mauno Koivisto är död, uppger Republikens presidents kansli. Koivisto var 93 år gammal.

Läs hela artikeln här »
VLBLOT 966519

"Vi hade låtit annorlunda som 20-åringar"

Samuel Jåfs lärde sig spela gitarr som 40-åring. Nu frontar han bandet Sam's Garage.

Läs hela artikeln här »
audio 1851517 960 720

Veckans blogglista: Eurovision Song Contest

ESC är världens största underhållningsprogram och i veckan går den 62:a upplagan av stapeln. Kom i äkta Eurovision-stämning genom att fylla i veckans blogglista!

Läs hela artikeln här »
Skarmavbild 2017 05 10 kl. 14.51.51

10 frågor till Sandra Holmäng

Sandra Holmäng är bloggaren som både har koll på senaste modet och vilka skönhetstrender som är aktuella. Men var ser hon sig själv om fem år? Och vad finns alltid med i väskan? Här svarar hon på tio frågor om sig själv.

Läs hela artikeln här »

Hus & hem

resizedimage8001200 IMG 5738