Visa alla inlägg skrivna november 2016

söndag 6 november 2016 - 20:48

Svensk eller finne?

Hur många gånger har vi stämt upp i snapsvisan "Minne" innan vi höjt en skål, utan att egentligen fundera närmare på vad är det som vi lovsjunger. Hur ofta får vi höra, att det finlandssvenska per automatik förknippas med kräftskivor och snapssång, seglarskor, klubbrock, snusnäsduk, pärlhalsband och ljusblåa skjortor, seglande omkring i en liten ankdamm. En symbol för det finlandssvenska - en värdering, en enkel uppfattning om oss finlandssvenskar. En vacker, men ytlig glansbild med sommarens värme som skimrande glitterpuder i regnbågens färger.

Symbolerpasvenska

Allt utgår från betraktarens egna värderingar, påklistrade normer och förutfattade meningar. Någon har sagt att så är det, och då tror man att det är så utan någon som helst koll. Ja, så är det med det mesta och de flesta.

Jag kan inte förlika mig själv vid den stereotypa bilden av oss finlandssvenskar även om jag älskar både kräftor och hav. Kan det ha med min blandning av så mycket som skapat mig och mina värderingar. Med rötter från både Vasa, Nilsiä i Kuopio och Tyrnävä i Uleåborg, Ylistaro, Lappo, Kaukos i Jeppo, i en salig blandning av Pertar och Mattjus i Purmo, Pedersöre och Jakobstad och lite därtill.

SlaktforskningMin morfars syskon från Nilsiä

Vi är ju så mycket mera än den romantiserade bilden, som man gärna häcklar med en avundsjuk blick. Jag vill lyfta fram det som jag upplever speglar oss finlandssvenskar - stolthet, företagsamhet, kreativitet, relationer, nätverk, kunnande, social kontroll med mycket sympati med den gemensamma nämnaren - språket.

Man kanske tappar minnet ibland eller får stora hål - identitetshål, när man rör sig lite mera öster om Vasagränsen eller över den böljande Kvarken västerut. Den egna identiteten blir satt på undantag en stund. Vi kanske döljer vårt ursprung ibland när vi vill visa oss vara en del av vårt Finland där vi rör oss bland våra finskspråkiga bröder och systrar och samtidigt känner vi oss oerhört hemma när vi besöker vårt västra grannland. Vår identitet lever i ett gränsland. Vi vill bli förstådda, men det saknas kunskap om oss på båda håll.

Vem är vi? Alla är vi lika inför Finlands lag. Vi är skattebetalande människor med samma hundraprocentiga behov som alla andra. Vi vill bli sedda, hörda och tagna på allvar utan att bli ifrågasatt och satt på undantag. Det som på riktigt skiljer oss människor åt är det kommunikativa redskapet som kallas språk. Vi må ha vilken kulturell bakgrund som helst, bara vi lärde oss att ta in lite empati i alla diskussioner. Det finns ingenting som gör mig så oerhört ledsen och irriterad, som när man ifrågasätter mitt eller andras intellekt. Speciellt av andra svenskpråkiga, när jag påtalar min egen identitet. På samma sätt som man mycket lättvindigt sätter olika epitet på människor.

Eftersom våra tankar påverkas av våra känslor, reagerar vi på det sätt vi känner och diskussionerna blir också därefter.
Jag saknar empatin i de stora diskussionerna om medmänsklighet, nya kulturinslag och språket som jag upplever att sätter gränser mellan oss finländare. Det som är främmande vågar man sällan närma sig eller på ett empatiskt sätt lära känna. Sätt fokus på människan, inte det som hen representerar!

Många menar att man inte får vara för empatisk, för då blir det för jobbigt för en själv. Men då har man nog blandat ihop begreppen empati och sympati.
När klimatet blir tuffare är det sammanhållning och empati som gör att vi orkar jobba vidare. Empati handlar om att kunna sätta sig in i en annan människas tankar och känslor och ha medkänsla. Empati ger dig möjlighet att förstå hur någon tänker och känner. Tack till dig som vill förstå och arbetar utgående från det.

Vad du än väljer, medvetet eller omedvetet så kommer dina värderingar att ha en central påverkan på utformningen av ditt liv. Det kommer att påverka dina val, det kommer att påverka vem/vilka du väljer att dela ditt liv med och det kommer att påverka hur lycklig du kommer att vara.

En fungerande Tvåspråkighet kräver två likvärdiga språk. 

I det sammanhanget vill jag citera den kloke Claus Stolpe och det han sa om valet i USA:
"Enkla lösningar på invecklade frågor går hem hos dem som inte orkar tänka i mer komplicerade banor."
Det är väl det som mycket handlar om. Det blir så oerhört invecklat att sätta sig in i en annan människas tankar och känslor och framförallt behov. Att tycka som andra gör det så mycket enklare - färdigt serverade lösningar är enkelt.

En glad Svenska Dagen med värme och empati!

Ett litet post scriptum - varma kramar på födelsedagen till min äldres sambo med stort S och Astrid Thors som firar födelsedag på Svenska Dagen.