Bloggheader Caroline3

Leena: för jämställdhet och levande landsbygd.

Skrivet av Caroline Eriksson 08.04.2019 | 0 Kommentarer

***
Inlägget är ett kommersiellt
samarbete med Leena Nikkari-Östman, valnr. 49, SFP.
***

 

Om mindre än en vecka så är det ett viktigt val på gång. 

Riksdagsvalet. Jag som arbetar inom vården la märke till de flesta och mesta negativa förändringar som tidigare regering förde med sig, och just därför känns det extra viktigt att rösta detta år. För vi kan inte fortsätta som vi gjort hittills.

 

När det kommer till politik så är jag intresserad och vill lära mig mer, samtidigt som det känns som att de flesta politiker är så långt ifrån min egen värld som det kan gå. Som saknar den där känslan av att vara mänsklig, trots att vi alla är människor. Jag vill rösta på någon som bara inte är med i ett parti som har liknande åsikter som mina, utan även en person som känns och är så där mänsklig och hjärtlig som man hoppas på ska sitta i riksdagen.

 

När jag skrev blogginlägget ”Hur ska man rösta i valet” så hoppades jag innerst inne att en politiker skulle våga träda fram. Att hjälpa mig förstå bättre i vissa frågor, och som kan komma med konkreta lösningar istället för att bara säga det vi alla önskar och vill höra.

En människa som brinner för samma hjärtefrågor som mina, och som möjligtvis gör det lite lättare för mig att veta vem som ska få min röst i kommande riksdagsval. 

leena

Leena Nikkari-Östman, SFP.

 

När Leena hörde av sig till mig, så klickade det med detsamma. På ett ögonblick hade vi hunnit tala i tjugo minuter om allt mellan himmel och jord, och det var inte bara en politiker jag hade i andra änden av telefonluren. Det var en människa, med tålamod, hjärta och en enorm passion för det hon gör.

 

Det här är Leenas tankar och svar om mitt blogginlägg, och de lösningar vi kan ta till för att få en lite bättre värld. Läs gärna igenom hennes svar, och lägg hennes namn på minnet.

 Hjärtligare kvinna och politiker får du leta efter. 

 

 

"För mig är landsbygden viktig. Familjelivet. Vården. Det sistnämnda eftersom tanken är att jag ska orka jobba med mitt yrke tills det är dags för pension.

 /.../ 

Jag vill att folk ska kunna känna sig trygga när det kommer till vården. Vare sig det är du som behöver vården, eller ger den."

Ur blogginlägget: "Hur ska man rösta i valet?"

 

"Trygghet är väldigt viktigt. Vi skapar trygghet genom att satsa på att ha tillräckligt med vårdare. Då orkar vårdarna bättre och de som vårdas får mer vård. Vi måste satsa både på de vårdare vi har i arbete och på att få fler vårdare.

 Utbildningen ska ha en fortsatt hög kvalitet; vi ska fortsätta att utbilda en yrkesgrupp som är kunnig och stolt över sitt kunnande. De senaste årens stora nedskärningar i särskilt andra stadiets utbildning har gett mindre närundervisning. Utbildningen måste få mer pengar!

 

Sen måste vårdarnas löner höjas, det är en skam att yrken där vi vårdar människor är bland de som får sämst betalt.

Det är också viktigt att byggnaderna man jobbar i ska vara friska för dålig inomhusluft medför en stor risk för att bli sjuk."

- Leena Nikkari-Östman

  

 

Leena Web 6124

"Tillsammans och jämsides gör vi det bättre!", Leena Nikkari-Östman, valnummer 49.

 

"Jag vill att fler ska våga starta en familj, om det är det de önskar i sitt liv. Att man inte ska behöva gå på minus och tvingas ut i arbetet innan barnet ens kan tala, på grund av att det inte är ekonomiskt möjligt att stanna hemma med sina barn.

 Jag vill att det ska vara jämställt, samtidigt som man har valet att bestämma själv hur man delar upp sin föräldraledighet."

Ur blogginlägget: "Hur ska man rösta  valet?"

 

"Alla ska ha möjlighet att bilda familj. Finland måste bli ett barnvänligare samhälle, ett samhälle som stöder familjerna mer än idag. Vi måste bli mer jämställda, föräldrarna behöver få samma möjligheter att stanna hemma med sina barn. Vi behöver verkligen en föräldraledighetsreform för att stöda föräldrarna och ge barnen rätt till båda föräldrarna. En inkomstbaserad föräldraledighet på 6 månader åt mamman, 6 månader åt pappan och 6 månader som föräldrarna fritt delar hur de vill låter ger familjen trygghet och stöder dessutom jämlikheten.

Vi behöver också återinföra den subjektiva dagvårdsrätten: alla som vill ska få dagvårdsplats på heltid eller deltid. Dessutom ska småbarnspedagogiken vara kostnadsfri för 3- till 5-åringar i 4 timmar per dag för att alla barn ska ha lika möjlighet att ta del av den.

Jag vill att vi ska våga bilda familjer och skaffa så många barn som vi själva väljer. För det ska samhället ändras och faktiskt förstå vad som behövs. Tryggheten att man vet att man klarar sig ekonomiskt är väldigt viktig. Därför måste vi sikta på att bli världens barnvänligaste land."

- Leena Nikkari-Östman

 

"Jag vill att det ska vara tryggt att vara barn, och att det ska finnas tillräckligt med stöd och trygghet från hem och skola för att vi i framtiden har trygga människor som är vår framtid."

Ur blogginlägget: "Hur ska man rösta i valet?"

 

"Det ska vara tryggt att växa upp och om föräldrarna mår bra, så är det en bra början för barnen också.

Vi behöver ha tillräckligt med vuxna på plats i dagis och skola. Vi ska satsa mer på elevvården, på kuratorer, psykologer och skolcoacher som kan erbjuda samtalsstöd och finnas till när det behövs.

 Det finns många barn idag som växer upp i fattiga familjer och det är en mycket viktig uppgift att ta hand om de här barnen så att de får en likvärdig grund att stå på."

- Leena Nikkari-Östman

 

Jag vill att folk som mår dåligt ska få hjälp så snabbt som möjligt. Att det helst av allt inte ens vore möjligt att hamna utanför systemet.

Ur blogginlägget: "Hur ska man rösta i valet?"

 

"Tidigt ingripande är nåt av det viktigaste som finns. Vi måste satsa resurser på att man ska kunna få arbeta deltid som förebyggande åtgärd INNAN man bränner ut sig, för en sjukskrivning kostar alltid mycket mera, både i lidande och pengar.

Vi behöver satsa mera på förebyggande åtgärder för alla, från barn till äldre. Friskvård är ett exempel, för att ta hand om sin hälsa är en satsning på sin egen framtid. Det här bör det finnas möjligheter till och då är det viktigt att stöda tredje sektorn (t.ex. idrottsföreningar) som erbjuder hälsofrämjande tjänster.

 

Den allmänna grundskolan där alla möts och alla barn är lika värda är det enskilt viktigaste vi i Finland tagit fram. Jag har på nära håll, som förälder, anhörig, vän och förtroendevald, fått se hur olika förutsättningar våra barn kan ha. Därför är det samhällets uppgift att sätta jämlikhet i första rummet. Samhället, skolan, ska ge dig likvärdiga möjligheter. Alla barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin potential oavsett bakgrund!"

- Leena Nikkari-Östman

 

Jag vill fortsätta kunna njuta av att bo där jag byggde bo med kärleken i mitt liv. På landet. Att det finns fortsatt service i form av matbutik, skola, daghem, hälsovårdscentral och akutvård och brandkår som är nära till hands.

Ur blogginlägget: "Hur ska man rösta i valet?"

 

"För mig är det viktigt att vi ska kunna bo på landsbygden och i skärgården. Då måste infrastrukturen vara i skick, vägarna och telekommunikationerna. Man måste aktivt jobba för att underlätta för de som bor i glesbygden.

 

Därför måste vi satsa på:

· fungerande infrastruktur för invånare och företag – från väg och vatten till el och telekommunikation

· goda förutsättningar för stora, medelstora och små företag – så att de kan växa och skapa fler arbetsplatser

· stöd till mikroföretag och soloföretagare – så att de kan utvecklas och anställa

· flexibilitet i arbetslivet – från distansarbete till fortbildning och välmående i arbetslivet

· regional utveckling – för att locka både företag och folk

 

Medvetna satsningar, företagsamhet och arbetsplatser låter både landsbygd och stad blomstra. Och samhället ska erbjuda möjligheter till en meningsfull fritid såväl i stad som på landsbygd."

- Leena Nikkari-Östman

 

Leena Web 5845"Mitt hjärta brinner för utbildningsfrågor och jämställdhet." Leena Nikkari-Östman.

 

Mycket är viktigt för mig, men det viktigaste av allt är tryggheten.

Ur blogginlägget: "Hur ska man rösta i valet?"

 

 

"Nåt jag har gemensamt med min mommo är kärleken till naturen. Hon brukade sitta vid köksfönstret i Brudsund och titta ut över den älskade viken. För mig finns inget bättre än att se ut över havet, det ger mig sån ro, sån trygghet. Jag är inte född i skärgården men har sen jag var liten känt mig hemma här. Nu har jag bott här i snart 26 år och jag älskar fortfarande känslan av att komma hem. Att bo på landet innebär mycket pendlande, och servicen är inte längre den bästa. Men det är desto viktigare att utveckla det goda istället. Närheten till naturen och havet och lugnet. Många betalar idag för att få uppleva naturen och här lever vi mitt i paradiset. Det är en sak att vara stolt över att vara skärgårdsbo. Våra rötter i österbottnisk jord är nåt att känna stolthet över. Därför vill jag jobba för ett starkt Österbotten där vi aktivt stöder möjligheterna att leva och verka även i glesbygden.

 

Tillsammans och jämsides är vi starka."

- Leena Nikkari-Östman

 

 

Delar du liknande åsikter som Leena, och känner att utbildningsfrågor och jämställdhet är viktigt för dig?
Rösta då på Leena Nikkari-Östman, valnummer 49.

 

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar