467C50E1 A368 4961 A903 A515AC31CE2A

Ja, andra mamman måste adoptera vårt gemensamma barn

Skrivet av Catariina Salo 12.09.2016 | 0 Kommentarer

Medborgarinitiativet om moderskapslagen har fått tillräckligt med underskrifter och lämnades över till riksdagen i förra veckan. I initiativet kritiseras det faktum att kvinnopar måste genomgå en intern adoption för att båda mammorna ska ha samma juridiska rättigheter (och skyldigheter) gentemot sitt barn.

Som det är nu är det endast den biologiska mamman som har juridisk rätt till barnet - trots att båda varit med hela graviditeten och gemensamt planerat barnet.

I praktiken betyder det här för oss att om jag bär barnet, måste min partner adoptera barnet. För att hon ska ha rätt att adoptera barnet måste vi ha ingått partnerskap, och gärna före jag blir gravid. Registrerar vi partnerskap efter det, då hamnar vi på en åtta veckors betänketid i adoptionsprocessen. En tid under vilken min parner inte har rätt att göra nägra beslut gällande vårt gemensamma barn eller ens är skyldig för barnets uppehälle. If worse comes to worse: skulla jag dö, skulle hon inte ha någon laglig rätt till sitt eget barn.

Sjukt, no?

Jämför med heteropar som är gifta: mannen räknas utan vidare som barnets juridiska far.

Jämför med heteropar i som ej är gifta: mannen går in och erkänner sittt faderskap (Ja hej hej, jo det var jag som gjorde barnets mamma gravid.) och räknas då som barnets juridiska far.

En ändring av moderskapslagen skulle ge samma rätt åt en icke-biologisk mamma i ett samkönat förhållande. Att erkänna sitt moderskap, simple as that.

Tack till alla som skrev under btw, ni är guld.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar