Visa inlägg taggade med 'blog'

måndag 21 augusti 2017 - 12:51

#sevendayssummerparty + blog thoughts

 

IMG 2328IMG 2327IMG 2329

#Sevendayssummerparty last friday where we got to enjoy a three course dinner (that Beet soup tho!! Played in a different league for sure) on the restaurant ship Faros.

 

Ny vecka, men spolar ändå tillbaks tiden till i fredags då sevendays ordnade bloggmiddag på Faros. Var tacksam över att jag fick komma även om min blogg ekat tomt på sistone. Orsak: många. Jag måste ta en liten funderare över vart jag vill komma med bloggen. Att blogga om idrottsliga framgångar, som kanske var tanken med bloggen från början, har visat sig vara svårt eftersom just framgångarna uteblivit och skadorna hopat sig. Tror dessutom de fysiska menen varit en småsak jämfört med de medförande psykiska.. Har levt i en ovisshet ända sedan i våras med vad nästa steg kommer bli för mig. Lite hjärtekrossad efter en trasig tävlingssäsong som kulminerade tidigt i april då jag öppnade säsongen med 4.10 och tänkte att härifrån kommer det endast gå uppåt! Blev platt fall istället eftersom sommaren kantats av akillesproblem och axelproblem, för att inte tala om förra årets krossade tå som ännu gör sig påminnd. Att inte åka tillbaka till USA är också det konstigt och jag var osäker på var/hur/när jag ska studera, träna och bo till näst. 

Så förra veckan, efter en välbehövlig tidig "ylimenokausi" resa till Tyskland, bestämde jag mig slutligen; stannar i Vasa tillsvidare för att landa, läka och fortsätta mina studier på Hanken. Vad gällande bloggen vet jag inte var den kommer landa, men kommer säkert bjuda på en och annan frukost bild, tränings update, throwback inlägg och vardagsfunderingar till att börja med!

 

// New week, but first I'll look back to last Friday when Sevendays hosted a blog dinner at Faros. I was grateful that I got to go even though my blog has been rather empty lately. Reason: Many. I have to think about what I actually want to accomplish with my blog. To blog about athletic success, that was kind of the idea from the beginning, has been pretty hard considering the lack of success and injury heavy last couple of months. Additionally I don't think the physical problems have been as comprehensive as the associated mental ones. Have been living in uncertainty since this spring as I haven't been sure what the next step is gonna be for me. A broken competition season left me a little heartbroken as the season peaked in early April with a season opener of 4.10 and a hope that it's only up from here! Instead the opposite happened and this summer has been consisting of Achilles problems and shoulder problems, adding the constantly reminding crushed toe from last year to the injury mix. And to not go back to the US this fall has been weird and I've been uncertain of where/how/when I'm gonna live, train and study.

So last week, after a well-needed off season trip to Germany, I finally decided; I'm going to stay in Vaasa for now to land, heal and continue my studies at the business school Hanken. What's gonna happen to the blog, on the other hand, is still undecided, but I'm pretty sure there will be breakfast pictures, training updates, throwback posts and everyday thoughts to start with! //