cropped tom header

På läger i Pajulahti

Skrivet av Tom Johansson 09.12.2016 | 0 Kommentarer

Filiph befinner sig i Pajulahti under slutet av veckan. Juniorlandslagsgruppen håller läger och på plats finns även en del andra av hans medtävlare. Det blir en del tester som ska visa hur träningsperioden fallit ut. Innan vi har tävlingssäsong är många träningspass inprickade. Facit får vi först i sommar. Men intressanta dagar är det nu i vilket fall som helst. Vi får återkomma med reflektioner kring lägret.
De senaste veckorna har även nnehållit säsongsavslutningar. Filiph utsågs till ÖID:s bästa manliga friidrottare i klassen under 19 år. GIF:s avslutning var välbesökt och även här blev det pokaler.
I övrigt gäller det att försöka marknadsföra sig för potentiella sponsorer. Denna del blir allt viktigare i takt med att den idrottsliga ambitionen växer.
Även om löpningen i sig inte är så kostsam krävs det en ekonomisk grund. För att hänga med i konkurrensen behöver man vara på träningsläger i ett varmare klimat. Idrottsorganisationerna kan inte bidra med så mycket i direkta penningbidrag åt idrottare som inte nått den absoluta toppnivån.
För att intressera sponsorerna måste idrottaren ha något att ge i gengäld. Man kan inte förvänta sig att företag strör pengar kring sig utan att få motprestationer.
Under årens lopp har Filiph fått en hel del uppmärksamhet i medierna. Ifall hans satsning lyckas kan synligheten förstås bli ännu större. Men som vi vet är konkurrensen om uppmärksamhet knivskarp i dag. Det är inte bara konkurrenterna på idrottsarenan, eller andra idrottsformer som pockar på uppmärksamhet. I dag kan i princip vad som helst bli så kallade klickmonster i sociala medier.
Till idrottens konkurrensfördelar hör att allt fler börjar lägga vikt vid den egna fysiska konditionen och sunda levnadsvanor. Det är allt viktigare även för företagen som givetvis vill att personalen mår bra och orkar jobba. Här kan en aktiv idrottare säkert bidra med inspiration och en del tips om hur man bättrar på konditionen. 

Då är det förstås också viktigt att idrotten undviker att trassla in sig i tvivelaktiga metoder. Alla lider sist och slutligen av att förtroendet sviktar, idrotten och i förlängningen även det folkhälsoarbete som idrottarna som förebilder ska bidra till. (Tom Johansson)

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar