Isabel JarnstromStyle and Beauty Blog

10 Reasons Reading Is Good For You

Skrivet av Isabel Järnström 09.05.2018 | 0 Kommentarer

reading
1. It reduces stress

Reading a book that's engaging your mind reduces stress significantly compared to listening to music or taking a walk. 

 

2. Broader vocabulary

Unsurprisingly, it expands your vocabulary. Especially if you look up new words or phrases you come across. 

 

3. You grow more empathetic 

If you lose yourself into the world and experiences of your characters, you'll develop a better understanding for how different things affect different people. 

 

4. It improves memory

You're stimulating your memory because you're constantly remembering characters' looks, personalities and backgrounds as well as settings and sub-plots. 

  

5. You'll be more focused and concentrated

When reading, your eyes and mind are completely focused on the story and the details in it. Naturally, this improves your focus and concentration. 

 

6. Sleep better 

As mentioned in point 1, reading is an ultimate de-stresser and calms your mind. If you read before bedtime instead of staring into a mobile screen, you'll sleep much better.

 

7. It can improve your overall health

Reading a self-help book can be of great help and provide you with the tools you need to understand whatever it is you're dealing with. There are also many fitness and health books that give you a good understanding of eating right and certain types of exercises. This in turn can motivate you to get into your best shape ever.

 

8. Become an expert within your favourite subject

Books are a rich source of knowledge. You can read about pretty much anything to become an expert about a certain subject. Be it motorbikes, birds, gardening or makeup. 

 

9. Feed your inner critic

Critcal thinking is crucial in everyday life. Reading a certain novel, especially mystery, sharpens your mind by allowing you to think and process information in a way watching a movie can't.

 

10. Opens up your mind

Reading stretches the mind in so many ways. All the things you learn, analyze, "see" and understand make you a smarter and more open minded individual. 


fiction

 

10 orsaker till varför läsning är bra för dig

 

1. Det reducerar stress

Att läsa en engagerande bok reducerar stress märkbart i jämförelse med att lyssna på musik eller ta en promenad.  

 

2. Större ordförråd

Inte helt oförväntat utvidgar läsning ditt ordförråd. Speciellt om du letar upp de nya orden och fraserna du stöter på.  

3. Du blir mer empatisk

Om du lyckas förlora dig själv i karaktärernas värld och upplevelser utvecklar du en bättre förståelse för hur olika saker och händelser påverkar olika människor. 

 

 4. Det förbättrar minnet

Du stimulerar minnet när du minns och håller reda på karaktärernas utseende, personligheter och bakgrunder, samt miljön och alla sidointriger.

 

5. Du blir mer fokuserad och koncentrerad

När du läser är dina ögon och tankar fullständigt insatta i berättelsen och alla dess detaljer. Detta i sin tur leder till en förbättrad fokus och koncentrationsförmåga.

 

6. Sov bättre

Som nämnt i punkt 1 är läsning ett bra sätt att avstressa både kropp och sinne. Läs en bok istället för att stirra in i en mobilskärm och du får garanterat en god natts sömn.

 

7. Det kan förbättra din hälsa

Att läsa en självhjälpsbok kan vara bra för att få en bättre förståelse för det du går igenom samt ge dig de verktyg du behöver för att tampas med problemet. Det finns också en hel del tränings- och hälsoböcker som kan lära dig mer om hälsosam kost och olika träningsformer. I sin tur kan detta motivera dig att komma i din bästa form någonsin.

 

8. Bli expert inom ditt favoritämne

Böcker är en rik källa av kunskap. Du kan läsa om vad som helst och bli en expert inom ett visst område. Vare sig det gäller motorcyklar, fåglar, trädgårdsarbete eller smink.

 

9. Mata din inre kritiker

Kritiskt tänkande är en värdefull egenskap i vardagen. Läser man en viss typ av bok, speciellt en mysterieroman, vässer det din hjärna genom att tänka och bearbeta information på ett sätt man inte kan åstadkomma genom att se en film.

 

10. Det öppnar upp ditt sinne

Läsning stretchar hjärnan på så många sätt. Allt du lär dig, analyserar, "ser" och förstår gör dig till en smartare och mer öppen individ.

books

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar