header19

Future

Skrivet av Jennifer Carp 21.11.2018 | 0 Kommentarer

Kategorier:
Taggar:

share 1

Jag är en gammal själ - en som alltid verkat vuxen för min ålder. Jag tänker ofta på karriärval, studier och framtiden och ibland önskar jag att jag kunde pausa tiden, eftersom att få saker ger mig mer ångest än framtiden.


Vad vill jag studera?

Vad vill jag jobba med?

Vill jag frilansa, eller vill jag va fast på ett kontor?

Vad vill jag egentligen?


I skolan pratas det ofta om att vi studerar entreprenörskap och förbereder oss för att grunda våra egna företag, att man ska lyckas, tjäna stora summor pengar och ha många anställda.


Det ska va nya bilar,

fin bostad

och dyra prylar.


Vi blir tillsagda att det här är vad vi vill - livet vi vill leva, och sakerna vi vill äga.


“I am not what I think I am, and I am not what you think I am.
I am what I think you think I am.”

― Charles Horton Cooley


Men jag insåg ganska tidigt i mitt vuxna liv att jag mår bra av att äga mindre. Att ha mycket saker gör att jag känner mig bunden till ett ställe, vilket gör mig obekväm med tillvaron.


Jag vill inte vara någon som gör saker för andras skull, och inte heller vill jag vara någon som försöker uppnå drömmar för att inse att det jag hela tiden jagat bara är någon annans ‘drömliv’.


Vilket leder mig tillbaks till min fråga, vad vill jag egentligen?


Jag vill; leva ett meningsfullt liv med en bra balans mellan; psykiskt välmående ; karriär ; mat ; relationer ; vila ; träning.


Jag vill bygga upp en karriär, men inte leva för mitt jobb. Jag vill känna att jag har en mening och att jag är omgiven av människor och saker som ger värde och mening till min vardag.


Och var ser jag mig själv inom den närmaste framtiden?


Jag vill göra min praktik under våren och avlägga min examen inom de kommande åren. Jag älskar att kombinera jobb vid sidan av mina studier och kommer att fortsätta göra det så länge det känns okej. När det kommer till framtiden vet jag inte mer än vad jag strävar efter att bli.

Ja, och så vill jag gärna adoptera en hund också.


I am an old soul - someone who’s always acted mature for my age. I can’t help but think about career choices, studies and the future way too often, and sometimes I wish I could pause time. Few things make me more anxious than the future.


What do I really wanna study?

What do I wanna work with?

Should I freelance, or be stuck in an office?

What do I really want?


It’s often discussed in school, that we’re studying entrepreneurship and are preparing ourselves for establishing our own businesses; that you have to be successful, earn big money and have plenty employees.


New cars,

a fancy residence

and expensive gadgets.


We’re told that this is what we want - the life we wanna live and the things we wanna own.


“I am not what I think I am, and I am not what you think I am.
I am what I think you think I am.”

― Charles Horton Cooley

 

But pretty soon I came to realize that I’m better off without a lot of stuff. Having a crowded place and committing to owning a lot just makes me uncomfortable.


I don’t want to be someone who does stuff just to please others, nor do I want to be someone who chases the idea of a perfect life, only to realize that I’ve been chasing a dream that didn’t belong to me.


Which leads me back to my question; what do I really want?


I want to; live a meaningful life, consisting of a healthy balance between; mental health ; career ; nutrition ; relationships ; rest ; exercise.


I want to have a career, but not live for my job, I want to feel like I have a purpose and that I only am surrounded by people and things adding value to my life.

 

And where do I see myself in the nearest future?


I want to do an internship this spring and graduate in a couple of years. I love combining working on the side of my studies and am planning on doing that until I don’t feel like doing it anymore. As for the future, I can’t tell anything but what and where I’m striving to be.

Oh, and I wanna adopt a dog too.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar