Visa inlägg taggade med 'urininkontinens'

fredag 10 mars 2017 - 14:58

Urininkontinens

Vi fortsätter med temat "Vad jag håller på att läsa om i tenter". Respiratorisk ohälsa är över och denna gång fokuserar vi på urogenital ohälsa. Som vanligt är det ett väldigt stort ämne men denna gång tar vi upp ett problem som egentligen gäller båda könen men går vi ner i åldrarna så är det nåt som drabbar många yngre kvinnor speciellt. Varför då? Jo, pga graviditeter och förlossningar.

Jag pratar förstås om urininkontinens. Många är vi kvinnor som känner till detta problem. När vi hoppar och studsar och vi känner att, hoppsan, nu läckte det lite igen... Trampolinen, en riktig inkontinensupptäckare... Eller när vi nyser plötsligt, eller hostar våldsamt vid flunssa. Känns det bekant?

Först och främst: Vad är urininkontinens?

Det finns olika sorters urininkontinens. Det kan vara ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens, blandinkontinens, överfylld blåsa (överflödes- eller överrinningsinkontinens) eller andra typer.

Först de andra typerna:

Trängningsinkontinens, man känner plötsligt ett starkt behov att tömma blåsan. Eftersom det är svårt att undantrycka trängningen hinner man i många fall inte till toaletten i tid och då kan det komma relativt stora mängder urin.

Vid blandinkontinens har man kombination av både trängnings- och ansträngningsinkontinens.

När blåsan blir överfylld töms urin okontrollerat därför att blåsan är så överfylld att trycket i urinblåsan blir högre än trycket i urinröret, och blåsan kan då tömma sig helt eller delvis.

Med andra typer menas tex när det kommer droppar av urin omedelbart efter avslutad blåstömning, kallas för efterdropp. Efterdropp beror på att det finns kvar urin i urinröret. Även fistlar mellan urinblåsa och slidan kan orsaka urinläckage.

Idag snackar vi främst ansträngningsinkontinens, kallas också för stressinkontinens. Då uppstår ett litet urinläckage vid fysiska ansträngningar som att hoppa, lyfta, skratta, hosta och nysa. Det beror på att den inre slutmuskeln i urinröret och/eller bäckenbottenmuskulaturen och stödjeapparaten i blåsbotten, särskilt runt urinröret, inte fungerar tillfredsställande. Ansträngningsinkontinens står för ungefär hälften av alla fall med inkontinens hos kvinnor. I Finland räknar man med att var femte kvinna idag lider av urininkontinens. VAR FEMTE!!

Svårighetsgraden av urinläckage kan graderas på följande sätt:

- litet - droppläckage 1-2 gånger/månad

- måttligt - droppläckage dagligen

- stort - större läckagemängder minst en gång i veckan.

Genom att använda en miktionslista (urinlista) och blöjvägningstest kan man kartlägga typ och grad av inkontinens. Kvinnor får genomgå en gynekologisk undersökning där läkaren tittar efter olika tecken men vid undersökningen kan också ett stresstest göras. Kvinnan ombeds att hosta medan läkaren observerar ett eventuellt läckage. Blåsan bör innehålla ca 300 ml urin. Man kan också göra testet ståendes.

Att inte kunna hålla urinen är associerat med skamkänslor och rädsla för förödmjukande situationer, och för många förblir deras urininkontinens en hemlighet för andra. Många kvinnor gör anpassningar i vardagen för att kunna hantera läckage. Andra ser det inte som nåt allvarligt problem och särskilt äldre kvinnor ser det som något normalt med tanke på åldern och antalet förlossningar.

Behandlingen avgörs av orsaken till urinläckaget och patientens motivation att få behandling. Vid lätt till måttlig inkontinens kan bäckenbottenträning, knipövningar, ge ett bra behandlingsresultat. Med bäckenbottenträning menas regelbundna sammandragningar av musklerna runt urinröret, slidan och ändtarmen. Om man klarar av att stoppa strålen vid blåstömning gör man knipövningarna på rätt sätt. Vissa kan ha nytta av knipkulor, dvs en typ av kulor med olika vikt och storlek som placeras i slidan, och som man försöker hålla på plats mha bäckenbottenmuskulaturen när man går omkring. Styrketräning av bäckenbottenmuskulaturen är särskilt nyttigt för kvinnor med ansträngningsinkontinens, men även män kan ha nytta av knipövningar.

Problemen kan också vara symtom på att man har diastas. En som uppmärksammat detta problem är Katarina Woxnerud som startat sidan och appen Mammamage. Oavsett ålder kan mammor träna upp magen och bäckenbottnet igen. Man kan också kolla in sidan Tät. På finska finns en bra sida här.

För människor med uttalade besvär erbjuds det kirurgisk behandling, och ger ett bra resultat på 80-90 %. De senaste 10-15 åren har TVT-operation (Tension-free Vaginal Tape procedure) blivit en vanlig behandlingsmetod vid inkontinens för kvinnor. Ingreppet utförs under lokalbedövning för att kvinnan ska kunna hosta under ingreppet. Läkaren gör två snitt över blygdbenet och ett under urinröret via slidan. Med en specialnål dras ett tunt, ickeresorberbart band upp på bägge sidor om urinröret och upp över blygdbenet. Bandet stödjer sedan urinröret vid hosta eller belastning av bäckenbotten och förhindrar läckage. Det finns varianter på TVT-metoden där det stödjande bandet kan läggas på olika sätt. Komplikationer är ovanliga efter inkontinensoperationer, men en del kan få svårigheter att tömma blåsan och smärtor i underlivet. Många upplever att det tar längre tid att kissa och att strålen blir svagare. Efter en operation blir ungefär nio av tio läckagefria på kort sikt och sju till åtta är fortfarande läckagefria efter sju år.

augustihopp2

(Vi tar lite sommarbilder nu i detta snöslask. Här hade jag inga problem med läckage vid hoppet.)

Jag själv har redan i bloggandebegynnelsen varit öppen om urinläckage. Upplevde redan efter dotterns födelse, för 10 år sedan, att jag hade små problem. Jag födde en stor dotter, lång och stressig förlossning, och med sugklocka, som sägs förvärra/inleda inkontinensbesvär. Dessutom syddes jag med många stygn och ville inte träna underlivets muskler på en lång tid. Där började problemen. Och så födde jag en till ett par år senare, men denna gång med kejsarsnitt. Har försökt med olika metoder stärka bäckenbottenmuskulaturen och det har kanske blivit lite bättre. Jag har inga stora problem. Enligt skalan har jag ett litet problem. Vissa månader går jag helt utan läckage, vissa kan jag råka ut för just 1-2 läckage. Jag kan de allra flesta dagar hoppa och studsa hur mycket som helst och inget läckage. Men har jag tränat massor en vecka, eller kroppen trött av en flunssa, så kan jag läcka när jag hoppar, nyser, styrketränar tungt eller hostar mycket. Trampolinen här hemma är nästan omöjlig att hoppa på, oavsett trötthetsgrad och oavsett hur mycket jag hoppar på den och tränar, utan läckage... Jag har tränat bäckenbottnet och jag har besökt en mammamage-tränare och fått instruktioner hur jag ska träna. Jag hade ingen bred diastas men jag hade ett visst djup. Jag har inga problem att bryta kisstrålen när jag kissar men jag förmår mig inte att vara läckagefri hela tiden. Och det tar nog ner på humöret under de dåliga dagarna måste jag erkänna. 

ensammaveckan2

 

Så, var är ni "var femte kvinna"? Finns det medsystrar här? Hur stora problem har ni och hur påverkar det ert dagliga liv? Vad har ni gjort åt det? Nån som gjort operationen?

(Ni kan kommentera anonymt.)