Bannerdockorna

Visa inlägg taggade med 'vikingfärjor'

Till botten med Estonia

Skrivet av Mikael Elvis Ahlgren 30.09.2020

Kategorier:

Det har varit mycket om gamla Viking Line färjor den senaste tiden. Ja alla i både Finland och Sverige har nog hört att Viking Lines fartyg Amorella gick på grund när fartyget kom från Åbo och var ca en timmes färd från Mariehamn. Därifrån skulle fartyget sedan fortsätta mot Stockholm.

 

Sedan fick bogserbåtar kämpa med att få loss Amorella som stod stadigt fast på grundet. Media följde händelseförloppet som varade flera timmar. Till sist var fartyget lösgjort och på djupare vatten för att fortsätta mot Långnäs som var närmaste hamn. Där lossades alla fordon och bagaget som lämnats kvar i hytterna då alla människor evakuerades. Efter lossningen så begav sig fartyget, fortfarande med bogserhjälp, till varvet i Nådendal för reparationer. 


Efter undersökningar av farleden så har man hittat något mystiskt stort stenblock som kan vara orsak till grundstötningen eller åtminstone har koppling till händelseförloppet. Hur det hamnat i farleden är inte känt än så länge. 

 NGLI

Sedan har det blivit stor uppståndelse runt Estonia då en ny dokumentärserie med nya bilder från vraket har visat ett tidigare okänt hål i skrovet! Eller om det verkligen var okänt är väl inte riktigt känt än så länge. Under alla år som förflutit har det höjts röster bland anhöriga och andra intresserade för att olyckan måste utredas på nytt. Detta för att ta reda på hur det egentligen gick till och vad orsaken verkligen var. Officiellt så bar ett dåligt bogvisir stor del i skulden till att fartyget sjönk. Detta har kritiserats från första stund. Att viktigt bevismaterial försvann och intressanta vittnesmål inte beaktades eller förvanskades förefaller också märkligt. Man borde rimligen ha gjort allt för att utreda hur det verkligen gick till. Ändå verkar man ha agerat precis tvärtom så att det finns många motsägelser och frågor som lämnats obesvarade. 


Det gamla Vikingfartyget som tidigare trafikerade Ålands hav och även en tid körde mellan Vasa och Sverige är återigen hett stoff. I Estland krävs nu en ny utredning vilket anhöriga gjort alltsedan den tragiska olyckan skedde. Man behöver inte börja från noll utan man har ju den tidigare utredningen att utgå från. Den utredningen behöver dock kompletteras med tidigare fakta som inte beaktats och de nu nya fakta som upptäckts. Då kan slutsatserna också komma att bli andra. 


Experter har kritiserat vissa tekniska delar i utredningen utan att få komma till tals. Estonia fraktade smuggelgods till Sverige åtminstone på ett par tidigare turer och vad säger att det inte gjorts även på olycksturen vilket det har spekulerats i. Det har handlat om gamla sovjetiska vapen som tullen i Sverige gavs order om att släppa igenom utan kontroll. Det har personer som jobbat inom tullen berättat om. Sedan finns spekulationer om att det fanns andra intressen som ville stoppa dessa transporter och som ska ha uttalat hot om man ändå fortsatte. Vittnen ombord ska ha sagt att de såg vatten som kom in från annat håll än bildäcket som det påståtts. Med det nyupptäckta hålet så får ju sådana vittnesmål mer substans. 


Att nu ett vittne har sett något ljust föremål under vattenytan som sedan åkt iväg ger lite trovärdighet till det som nu påstås från estniskt håll att en ubåt skulle ha kört in i fartyget. Men att det skulle ha varit en svensk ubåt förnekas helt från svenskt håll. En teori skulle vara att man övervakat/beskyddat smugglingen. Kanske man i misstag kört in i fartyget? Ja om så skulle vara fallet så kan man förstå att det döljs till varje pris. Från svenskt håll sade man först att olyckan skulle utredas ordentligt men sedan tvärvände man av någon orsak och ville till och med begrava fartyget med betong för att ingen någonsin skulle kunna ta sig dit. 


Alla omständigheter gör att man mycket väl kan misstänka en rejäl mörkläggning. Vissa har påstått att personer i regeringsställning skulle ha känt till vad som verkligen hände och därför gjort allt för att dölja det. Vill man inte göra en riktig utredning nu så kommer det naturligtvis att verka som att en del av de teorier som finns verkligen stämmer. För nu har det gått så lång tid så att det enda anhöriga vill ha är svar och personer som kan ha haft personliga skäl att dölja saker finns inte längre på samma platser. Med ny teknik så kan vi troligen få fram mer fakta än tidigare. Förutsättningarna för att få reda på den hela sanningen om Estonia har inte varit bättre än nu. Personer som eventuellt begått brott lär fortfarande ha svårt för att träda fram och berätta men sådant går också att råda bot mot. 

 

Många vilda teorier lär vara felaktiga och kanske är sanningen en helt annan än någon anat. Men att hedra de omkomna och de anhöriga genom att utreda ordentligt varför en så tragisk olycka kunde hända vore väl ändå det bästa man kan göra? Klart är att det är alltför mycket som saknar en förklaring. Att det finns personer som kan tillföra ännu mer fakta har vi märkt under årens lopp. Människor har lämnat vittnesmål och sedan aldrig kontaktats igen. Bevismaterial har försvunnit och kan inte hittas igen. Det finns absolut mer att får reda på i denna sorgliga historia. 

 

Själv minns jag från det tiden bara att det var mycket i media om det hela. Räddade människor togs till sjukhuset i Mariehamn. Någon eller ett par av de räddade intervjuades i åländsk lokal-TV som förstås bevakade vad som hände tillsammans med de stora nyhetsteamen. Det var ganska ofattbart att en Vikingfärja som man själv hade åkt kunde gå under. Fortfarande är människor påverkade av Estoniaolyckan och tycker att det är obehagligt att åka färja. Vi ålänningar är dock vana vid att man måste ta sig över havet och är inte rädda även om det är rejäla vågor. Jag tror inte att något liknande kan hända om inte något är väldigt fel som till exempel då att man har ett hål i skrovet. 


Nu en liten rolig historia. En gång åkte jag färja med öppen port från Stockholm till Kapellskär. Ja jag visste förstås inte om det från början och den skulle ju ha gått till Mariehamn men pga problemen med att stänga porten så beslöt man till sist att gå in till Kapellskär i stället. Då fick jag i stället åka över Ålands hav med konkurrenten Eckerölinjen!


En annan liten anknytning till Estonia har jag från när jag jobbade på Ålands Radio och TV. Ibland hörde folk av sig från både Sverige och andra länder som undrade om vi hade videomaterial med en viss Vikingfärja. Eftersom allt gammalt videomaterial från gamla åländska lokal-TV bolag och även produktioner gjorda för andra bolag fanns i vårt arkiv så fanns ju kanske något där. Jag hade dock fått instruktioner om att absolut inte lämna ut något sådant material. Nu är mycket av det gamla åländska videomaterialet förstört då arbetet med att rädda det inte prioriterades så som det borde ha gjorts. Många härliga program som man såg på 80-talet är tyvärr borta. Kanske är jag en av få som värderar sådant. 


Det gäller att gå till botten med stora viktiga saker. Titanic hittades till sist på 4.000 meters djup men förstörs nu sakta men säkert. Många fartyg har gått till botten på olika sätt och alla har sin egen intressanta historia.