lasse1260x2

Har Kårkulla en framtid?

Skrivet av Lars Hedman 14.02.2015 | 1 Kommentarer

Kategorier:
karkulla4
ÖT den 30 november i fjol.

 

Intressant och fin ledare av Jan-Erik Andelin i dagens Hbl om Kårkullas framtid. Han ser att det finns klara fördelar med en finlandssvensk samkommun för vården av personer med utvecklingsstörning samtidigt som han belyser problemen och kritiken.

Jag är dock ännu mer skeptisk till samkommunens framtid än Andelin i sin  ledare. Motståndet från handikappförbunden är kompakt. Bland annat säger de i sitt utlåtande om vårdreformen att "Kårkulla strider mot grundlagen". Då vårdreformen inte godkänner tematiska samkommuner, det vill säga sådana som bara omfattar ett enda funktionshinder, är det ifrågasatt om Kårkulla kan fortsätta ens som frivillig samkommun.

Nu söker man dessutom ny direktör, som kommer att tvingas ta ställning till hur Kårkulla ska klara att vara med i en öppen upphandling och samtidigt bibehålla volymen och kvaliteten på vården. Handikapporgasnisationerna, bland dem också de utvecklingstördas väl, FDUV, söker en lösning och vill att Kårkullas sakkunskap ska ingå i en finlandssvensk koordinerande enhet som berör alla 45.000 svenskspråkiga personer med funktionshinder.

Den bästa vägen att gå är att handikapporganisationerna får gehör för sin finlandsvenska koordinerande enhet och att den också kan, med Kårkullas sakkunskap och organisation, trygga en god vård för alla, också för personer med utvecklingsstörning.

Andelins ledare hittar du här.

Kommentarer

  • Jan-Erik Andelin 14/02/2015 2:48pm (6 år sen)

    Tack för uppmärksamheten, Lasse. Vi är rätt så väl orienterade i bristerna i Kårkullas verksamhet genom uppmärksammade fall i Östnyland och huvudstadsregionen. Hur har motsvarande diskussion gått i Österbotten, där det sägs att man är förhållandevis nöjda med Kårkullaverksamheten.

    • Lars Hedman 14/02/2015 3:39pm (6 år sen)

      Det stämmer att diskussionen i Österbotten varit positivare då det gäller kvaliteten på vården. Däremot finns här samma osäkerhet om verksamhetsmodellen i framtiden.

Skriv en kommentar