lasse1260x2

Hur man skapar nya hörselskador

Skrivet av Lars Hedman 29.11.2018 | 0 Kommentarer

Kategorier:

5PtOTGixRjRT

Med nästan 200 barn i en öppen planlösning på 500 kvadratmeter kan man skapa nya framtida medlemmar för hörselföreningarna. Foto: ÖT

 

Visst låter det trevligt med en sal för 190 lekande barn på ett dagis. En fantastisk och givande mötesplats, eller ...

Akustik är svårt och vi har alla upplevt att det kan bli väldigt fel fast alla normer och riktlinjer följs. Det som ligger under de godkända decibelvärdena kan ändå kännas irriterande, störande och vara skadligt för hälsan. Dagens byggare, arkitekter och planerare måste placera ljudmiljön högt på sin prioriteringslista. Det ska inte bara vara tillräckligt bullerfritt, det ska också höras!

Alltså? Är det inte en paradox?

Eftersom jag har en hörselskada vill jag naturligtvis att ljudet, till exempel i en festsal, hörs bra samtidigt som bakgrundsbullret filtreras bort. Samtidigt påpekar hörselförbunden, både det svenska och det finska, vikten av att förebygga hörselskador. Ljudnivån får inte bli för hög.

I Jakobstad planerar man nu ett superdagis för 190 barn. Mitt i byggnaden ska det finnas en öppen planlösning på 500 kvadratmeter för lek, glam och stoj. Jag är ingen expert på akustik, men jag kan ana att bullernivån kommer att bli hög. Så hög att det blir svårt att höra och göra sig hörd och att det till och med kan skapa nya medlemmar åt hörselföreningarna i framtiden.

En ledande konsult på företaget som ska planera akustiken varnar i Österbottens Tidning för att ljudplaneringen blir besvärlig. "Det blir inte tyst oavsett hur mycket absorberande material vi tillför", säger han.

Med all respekt för att skapa ett kreativt samlingsutrymme för barnen i Jakobstad, det verkar ändå som om man inte tänkt på att man kan bygga ett ljudmonster som skadar hörseln på barn och personal. Att som konsulten befarar i ÖT "barnen måste ändra sitt sätt att tala", är knappast en lösning.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar