lasse1260x2

Ingen får låta bli att anmäla

Skrivet av Lars Hedman 07.04.2016 | 0 Kommentarer

Kategorier:

gt

GT, det vill säga Göteborgstidningen, berättar om två övergrepp som skedde i fjol. I Sverige är det obligatoriskt att göra en anmälan om man blir medveten om misskötsel av personer med funktionsnedsättning.

 

Igen en sorglig nyhet, denna gång från västra Sverige. Två flickor med funktionsnedsättning har utsatts för sexuella övergrepp på läger som arrangerats av Göteborgs stad. Av allt att döma gjordes övergreppet i det ena fallet av andra lägerdeltagare och i det andra fallet av en lägerledare.

Helt klart har lägerpersonalen misslyckats med övervakningen och med att skapa den trygghet och ge det skydd som krävs. Fallen har anmälts i enlighet med Lex Sarah till den svenska Inspektionen för vård och omsorg.

Lex Sarah är en lagparagraf i Sverige från 1999. Den kräver att den som får kännedom om misskötsel inom äldrevården eller i vården av personer med funktionsnedsättning, är skyldig att omedelbart göra en anmälan till de sociala myndigheterna. Namnet på paragrafen kommer från att undersköterskan Sarah Wägnert i ett teveprogram slog larm om misskötsel på vårdhemmet i Solna där hon jobbade.

Nu finns en liknande bestämmelse, Lex Maria, också för det svenska sjukvårdssystemet.

Vi har ingen Lex Sarah i Finland. Här är det upp till vars och ens samvete. Vad väljer man, solidariteten med arbetskamraterna eller att skydda dem man ska ta hand om? Vi bör göra det valet så enkelt som möjligt: Man måste alltid anmäla.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar