lasse1260x2

Sjukhuset som ringer 112

Skrivet av Lars Hedman 04.05.2018 | 1 Kommentarer

mammamalmskaVågar du föra din mamma till Malmska i Jakobstad? På avdelningarna finns inga resurser att ta hand om plötsliga sjukdomsattacker. Man ringer efter ambulans.

 

Tänk dig att din mamma måste vårdas på Malmska sjukhuset i Jakobstad till exempel för att hennes blodvärden är låga. Hon tas in på en avdelning och får dropp, litet extra blod och får träffa en läkare några minuter varje dag. Men vad händer om hon plötsligt får en hjärtattack? Eller om hon förlorar medvetandet? Eller svårt att andas? Eller något annat akut?

Det är ju ett sjukhus. Vi förväntar oss att där finns läkare och tillräckligt med vårdpersonal och bra utrustning för att genast hjälpa din mamma. Så var det åtminstone förr.

Inte längre i Jakobstad. Man använder telefon i stället för defibrillator. Personalen på Malmska tvingas ringa 112. Ambulansen kör i ilfart från brandstationen vid  Ahlströmsgatan till sjukhuset. Det är bara en och en halv kilometer så det tar inte så länge med sirenerna på. Ambulanspersonalen får sedan ta hand om patienten, de har den utrustning som behövs och ger din mamma akutvård innan hon kan föras till Karleby eller Vasa.

Efter att jag skrev om kaoset på akuten i Jakobstad har jag fått höra flera historier om Jakobstads sjukhus. Det verkar vara ännu värre än jag trodde. Personalen har visserligen försetts med munkavle, men det som patienter och anhöriga berättat för mig är beklämmande. Personalen är hopplöst underdimensionerad i förhållande till antalet patienter, man får inte längre kalla in extra hjälp när det krisar och utrustningen som ska rädda liv har stoppats undan i ett skåp.

I stället utnyttjar vi ambulanserna som dessutom kör antingen 35 kilometer till Karleby eller 100 till Vasa. Hur länge räcker de till? Vad gör man när mamma blir sjuk och alla ambulanser ligger på landsvägen?

Jag vill betona att jag inte kritiserar dem som jobbar på Malmska. Jag har bara haft positiva erfarenheter av den proffsiga vårdpersonalen i Jakobstad. Jag beundrar deras förmåga att visa omtanke också när stressnivån för dem måste vara helt ohållbar. De borde nu öppet få berätta hur svårt det är. Och politiker och sjukvårdsledningen måste lyssna.

Kommentarer

 • Hanna 08/05/2018 9:33pm (4 år sen)

  Så usligt är det nog ändå inte. Defibrillratorer finns det gott om och personalen kan visst använda dem. Anestesiläkare finns inte längre dygnet runt tillgänglig ( p.g.a jourreformen) så därför kallas på ambulans vid ev hjärtstopp. Men läkare finns nog i huset dygnet runt. Vore bra att ta reda på fakta innan man skriver ett blogginlägg.

  • Lars Hedman 09/05/2018 3:32pm (4 år sen)

   Jag har största respekt för din sak- och faktakunskap Hanna, och vill så gärna att du har rätt i att det inte är så dåligt på Jakobstads sjukhus som jag fått höra.
   Jag har nog kollat fakta, bland annat bakgrunden till varför det blivit så här. Sjukhusledningen presenterade förändringarna i en artikel i ÖT i början av februari. Jag har också försökt sätta mig in i vad jourreformen egentligen innehåller, vilket inte är det lättaste för en lekman.
   Det som inte kommit fram är hur illa det slagit ut i verkligheten. Anhöriga, patienter och personal har varit i kontakt med mig och berättat bland annat att ambulansen besöker sjukhuset dagligen för att ta hand om akutfall. Det tycks inte bara vara fråga om jourreformen och anestesiläkarna, utan något mera. Bland annat att personalen är för tunt utspridd för att klara av den börda som läggs på den.
   Jag har valt att inte skriva detaljer om de berättelser som jag fått höra, det är alltid vanskligt att beskriva vårdsituationer ur ett andrahandsperspektiv. I stället har jag försökt forma en helhetsbild, och den är tyvärr inte positiv.
   Du är den första som kontaktat mig och ser ljusare på situationen.

Skriv en kommentar