landscape 3490646 960 720

Visa inlägg taggade med 'finska'

Hur mycket finska kan jag?

Skrivet av Barbara Meinhart 13.09.2021

När jag berättar att jag flyttade till Finland för att studera svenska finns det två frågor som folk oftast ställer mig: Läser du också finska? och Hur mycket finska kan du?  

På den första frågan kan jag svara med: Ja, jag lär mig också finska. Innan jag flyttade till Finland var det alltid självklart att jag skulle läsa både svenska och finska. Att lära sig flera nordiska språk samtidigt är krävande men det är så värt det. Kan man som icke nordbo åtminstone ett inhemskt språk flyttande är det lättare att komma i närmare kontakt med lokalbefolkningen. För min egen del är en känsla av tillhörighet himla viktigt. Jag vill gärna integrera mig i livet här i Vasa och få en djupare förståelse för det finländska kulturlivet. Genom att våga prata svenska och finska i vardagslivet har jag fått många vänner för livet som jag delar samma intresse med och tack vare dem känner jag mig som hemma i Finland.

Frågan om hur mycket finska jag kan är inte lätt att svara på. Jag har olika färdighetsnivåer i delområdena skrift och tal eftersom jag kan skriva och läsa finska mycket bättre än att prata. Jag tror att jag åtminstone har grundläggande kunskaper i skrift och tal. Det går bra att skriva enkla mejl och att småprata på finska. Krävs avancerade språkkunskaper använder jag endast svenska som kommunikationsspråk. I nuläget skulle jag inte våga skriva en uppsats eller hålla en presentation på finska. Jag har lite problem med att använda den finska grammatiken rätt och mitt finska ordförråd räcker ännu inte till för att kunna debattera om ett specifikt ämne. Men även om jag inte behärskar finska på en bra nivå är jag väldigt glad över hur mycket jag redan kan. När jag anlände till Finland för några år sedan kunde jag nämligen inte ett enda ord finska.

Finnland

 


Så här lärde jag mig svenska

Skrivet av Barbara Meinhart 31.07.2021

När någon frågar mig varför jag flyttade till Finland brukar jag svara: Förälskelse ledde mig till Finland. En förälskelse i nordiska språken.

Det började allt med att jag ville åka på utbyte för 7 år sedan. Då studerade jag nordisk filologi i Österrike och det var min största dröm att bosatta mig i Norden. Att få tala svenska, danska eller norska i vardagliga situationer stod högt på min önskelista. Jag lärde mig mycket om språkens grundläggande grammatik och ordförråd under mina studier i Österrike. Men det fanns inte med tillräckligt möjlighet att träna mina muntliga språkfärdigheter utanför klassrummet. 

Genom en tillfällighet hamnade jag i Finland och fick min utbytesplats i Vasa. Att man kan studera svenska i Finland hade jag först ingen aning om. Jag har bara hört av att en liten del av finländarna har svenska som modersmål. Studerar man nordisk filologi i Österrike så kommer man främst i kontakt med Skandinaviens språk och kultur. Finska anordnas som en egen utbildningslinje som man studerar inom ämnet finsk-ugriska språk. Innan jag flyttade till Finland har jag alltså inte hört ett enda ord finska. Men just detta var orsaken till att jag tackade ja till en studieplats i Finland. Jag var nyfiken på hur finska låter och om det finns skillnader mellan finlandssvenska och sverigesvenska.

I början var det lite knepigt med att förstå finlandssvenska samt använda svenska som studiespråk. Mina studiekolleger kom från olika delar av Finland och jag fick höra olika dialekter. Även om det var svårt att följa med i konversationer var det mycket lärorikt att lyssna på hur folk faktiskt pratar. Bara genom att lyssna lärde jag mig uttal och många finlandssvenska uttryck.

Jag minns också att under mina första veckor i Finland hade jag en ständig rädsla för att  inte bli förstådd och ha bristande flyt i språket. Med tiden har jag märkt att det gör ingenting att man inte talar ett främmande språk perfekt och har börjat att integrera svenska i alla tänkbara vardagssituationer. På följande roliga sätt har jag kompletterat min språkinlärning:

Småprat 

Att våga använda svenska som vardagsspråk har varit nyckeln till att jag har lärt mig tala språket i rask takt. Speciellt i små butiker är det roligt att prata med folk om allt mellan himmel och jord. Genom personligt kontakt med finländare lär jag mig så mycket om Finlands kulturliv. Det är vikigt för mig att inte bara befatta mig grammatik utan också förstå finländarnas tankesätt.

Byta språk på sociala medier

Mina skriftliga färdigheter utvecklar jag genom att använda svenska som kommunikationsspråk på mina sociala medier. Mina inlägg delar jag vanligtvis både på tyska och svenska. Först skriver jag inlägget på tyska och sen översätter jag texten till svenska eftersom det gör mig glad att skriva på olika språk. Mina inre känslor och tankar kan jag bättre uttrycka genom att skriva än genom att tala. Genom att sätta ord på det som pågår inom mig kan jag skapa utrymme för det jag annars trasslar in mig.

Språkcafe

Under mina studier skapade mina studiekompisar och jag ett nordiskt språkcafé där vi träffades regelbundet för att öva tala danska, norska, finska och tyska. Att delta på språkcafé är något jag varmt rekommenderar till er som flyttar till ett nytt land. Där har ni bra mölighet att komma i kontakt med lokalsamhället och knytta nya kontakter genom samtal, brädspel och fika.