landscape 3490646 960 720

Visa inlägg taggade med 'finska som främmande språk'

Hur mycket finska kan jag?

Skrivet av Barbara Meinhart 13.09.2021

När jag berättar att jag flyttade till Finland för att studera svenska finns det två frågor som folk oftast ställer mig: Läser du också finska? och Hur mycket finska kan du?  

På den första frågan kan jag svara med: Ja, jag lär mig också finska. Innan jag flyttade till Finland var det alltid självklart att jag skulle läsa både svenska och finska. Att lära sig flera nordiska språk samtidigt är krävande men det är så värt det. Kan man som icke nordbo åtminstone ett inhemskt språk flyttande är det lättare att komma i närmare kontakt med lokalbefolkningen. För min egen del är en känsla av tillhörighet himla viktigt. Jag vill gärna integrera mig i livet här i Vasa och få en djupare förståelse för det finländska kulturlivet. Genom att våga prata svenska och finska i vardagslivet har jag fått många vänner för livet som jag delar samma intresse med och tack vare dem känner jag mig som hemma i Finland.

Frågan om hur mycket finska jag kan är inte lätt att svara på. Jag har olika färdighetsnivåer i delområdena skrift och tal eftersom jag kan skriva och läsa finska mycket bättre än att prata. Jag tror att jag åtminstone har grundläggande kunskaper i skrift och tal. Det går bra att skriva enkla mejl och att småprata på finska. Krävs avancerade språkkunskaper använder jag endast svenska som kommunikationsspråk. I nuläget skulle jag inte våga skriva en uppsats eller hålla en presentation på finska. Jag har lite problem med att använda den finska grammatiken rätt och mitt finska ordförråd räcker ännu inte till för att kunna debattera om ett specifikt ämne. Men även om jag inte behärskar finska på en bra nivå är jag väldigt glad över hur mycket jag redan kan. När jag anlände till Finland för några år sedan kunde jag nämligen inte ett enda ord finska.

Finnland