Artikel från
crop 92bbcaf5f64a371564398676ec20961f Utseendet är avgörande för pappans engagemang. Barn som till utseendet påminner om deras fäder får nämligen mer omvårdnad av dem. Arkivbild. Foto: Hasse Holmberg / TT
Publicerad 11 mars 2018 kl 13:01

Barn som liknar pappa får mer uppmärksamhet

En pappa spenderar mer tid med sitt barn om det liknar honom själv. Dessa barn är dessutom friskare vid ett års ålder, jämfört med andra barn.

Forskare vid Binghamton University i USA har analyserat uppgifter från 715 familjer där barnen levde ensamma med sina mammor. Fäderna fanns där, men mer eller mindre i periferin.

Det visade sig, skriver forskarna i Journal of Health Economics, att de fäder vars barn påminde om de själva till utseendet i snitt spenderade 2,5 dagar mer med sina barn varje månad, jämfört med fäder vars barn inte hade pappans anletsdrag. Vid ett års ålder var barnen dessutom friskare än de andra barnen.

– Pappor är viktiga under barnets uppväxt och det manifesteras i barnens hälsa, säger en av forskarna bakom studien, professor Solomon Polachek, till tidskriften.

Enligt forskarna är det dock inte höjden av egenkärlek som är den drivande kraften bakom sambandet, utan det faktum att dessa pappor är mer övertygade om att barnet ifråga är deras eget – och ingen annans. Denna övertygelse gör i sin tur att fäderna investerar mer i barnet i form av tid och energi, vilket i förlängningen gynnar barnens hälsa.

– De fäder som ser utseendemässiga likheter hos sitt barn är mer säkra på att barnet är deras eget och spenderar mer tid med barnet, säger Solomon Polachek.

Forskarna är inte jätteförvånade över iakttagelsen, eftersom den går hand i hand med evolutionsteorin och med ett flertal andra studier, av både människor och djur. Ju mer övertygade föräldrarna är om att de är genetiskt släkt med sin avkomma, desto mer investerar de i föräldraskapet.

Av naturliga orsaker är denna "evolutionära oro" mer uttalad hos hannar än honor, åtminstone bland människor och andra däggdjur. Kvinnan/honan är oftast ett hundra procent säker på att hon är mamma till sina barn, medan mannen/hannen framlever sina dagar i en mer osäker tillvaro.