Artikel från
J151030Y Det största dödshotet mot saimenvikaren är risken att fastna i fiskenät och drunkna. Foto: Jussi Nukari
Publicerad 15 april 2018 kl 13:07

Saimenvikaren ska skyddas – Förbud mot nätfiske i Saimen införs

På söndagen trädde vårens nätfiskeförbud i kraft i stora delar av Stor-Saimen. Förbudet löper ut i slutet av juni.

Fiskebegränsningarna och nätfiskeförbudet finns till för att trygga tillväxten i den ytterst hotade populationen av saimenvikare. Honorna ska snart avvänja sina kutar och fiskenäten är särskilt farliga för små och oerfarna vikare.

Världsnaturfonden WWF och Jord- och skogsbruksministeriet har detaljer om vilka begränsningar som gäller i vilket område. Nätfiskeförbudet gäller inte siklöjenät eftersom dödligheten vid fångst av siklöja har varit liten.

Det största dödshotet mot saimenvikaren är risken att fastna i fiskenät och drunkna. Enligt Finlands naturskyddsförbund är faran som störst i slutet av begränsningsperioden och därför är juli numera den farligaste månaden för kutarna. Begränsningar i livsmiljön, störningar under bobyggandet, miljögifter och varmare vintrar försvårar också vikarens tillvaro.