Artikel från
c18827ae7d93664e177ea953bd0bc72d Helsingfors valde år 2000 till Europas kulturhuvudstad. Foto: Mikael Sjövall/SPT
Publicerad 31 januari 2019 kl 21:48

Europas kulturhuvudstad 2026 väljs från Finland

En av våra städer får vara Europas kulturhuvudstad år 2026. Från och med april kan städerna I Finland ansöka om att bli valda.

Europas kulturhuvudstad är ett av EU:s mest kända projekt. Konceptet för fram städernas betydelse som centrum för kulturlivet.

Den stad som väljs får en möjlighet att utveckla sin verksamhet kulturellt, socialt och ekonomiskt.

Kulturhuvudstaden väljs av ett europeiskt sakkunnigråd.

Europas kulturhuvudstad väljs nu för tredje gången från Finland, tidigare har Helsingfors (år 2000) och Åbo (år 2011) valts till kulturhuvudstad. I år är kulturhuvudstäderna Matera i Italien och Plovdiv i Bulgarien.

Ansökningstiden pågår från april 2019 till maj 2020. Den officiella utnämningen görs av undervisnings- och kulturministeriet sommaren 2021.

Ansökningarna bedöms av ett oberoende, europeiskt sakkunnigråd som består av 12 medlemmar. De sakkunniga väljs från kommissionens förteckning över oberoende sakkunniga inom konst- och kultursektorn. Finland utser två sakkunniga till rådet.

En annan europeisk kulturhuvudstad för 2026 väljs från Slovakien.