Artikel från
2e3c67b23511190eb6987808361374c4 Enligt WHO:s skolundersökning har alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskat mellan åren 2002 och 2014. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT
Publicerad 26 september 2018 kl 14:52

Allt färre ungdomar dricker alkohol

Trenden är gynnsam för ungdomarnas hälsa. Mellan åren 2002 och 2014 minskade ungdomarnas alkoholkonsumtion avsevärt i Finland.

Det har skett positiva förändringar i ungdomarnas alkoholkonsumtion mellan åren 2002 och 2014, både i Finland men också i andra europeiska länder. Det visar WHO:s färska skolundersökning.

Allt färre finländska ungdomar dricker alkohol regelbundet. Tre procent av 15-åriga flickor uppger att de dricker alkohol en gång i veckan. År 2002 var andelen åtta procent. Bland 15-åriga pojkar sjönk andelen som dricker alkohol en gång i veckan från tretton till åtta procent under åren 2002 till 2014.

År 2002 uppgav hälften av ungdomarna att de har varit berusade minst två gånger. Men år 2014 var andelen ungdomar som varit berusade betydligt mindre – en fjärdedel av flickorna och en tredjedel av pojkarna.

Men enligt Jyväskylä universitet är det ännu inte orsak att fira. Var fjärde ungdom har varit berusad flera gånger. Det är för många ungdomar, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

– När man tar i beaktande alkoholens negativa effekter på ungdomarnas hälsa och utveckling, bör vi fortsättningsvis anstränga oss för att få unga att minska på alkoholanvändningen, säger Kristiina Ojala, universitetslektor vid Jyväskylä universitet i pressmeddelandet.