Artikel från
51a58a316847271c32d5386570dd4161 Under de två olika ansökningstiderna i vårens gemensamma ansökan är det möjligt att söka till högst sex olika utbildningar. Foto: Carl-Anton Storbacka/SPT
Publicerad 8 januari 2019 kl 18:25

Dags att söka till vissa högskolor

Den första gemensamma ansökan till höstens högskoleutbildningar öppnar på onsdag.

Det börjar vara dags att ansöka om studieplats till yrkeshögskolor och universitet. På onsdag öppnar den första gemensamma ansökningen till höstens högskoleutbildningar.

Den gemensamma ansökan är uppdelad i två ansökningstider. Utbildningarna som är med i den första ansökningsomgången är utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet, utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet och vissa magisterutbildningar.

Den andra ansökningstiden i den gemensamma ansökan till högskolorna inleds 20 mars och i den ingår alla andra yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.