Artikel från
cropOM mn 20151110 0216 Ronja Karvinen brinner för ungas delaktighet i samhället. I december är hon med i en paneldebatt om just det. Foto: Mikael Nybacka
Publicerad 10 november 2015 kl 19:49

Delaktiga unga mår bättre

Alla unga vill vara med och bestämma i samhället men tröskeln är för hög, säger Ronja Karvinen, 16 år. I december diskuteras ungas inflytande på ett seminarium i Vasa.

Ungdomsenkäten

  • Undersöker österbottniska ungdomars delaktighet, hälsa och livssituation.
  • Har utförts 2005, 2007, 2011 och 2013.
  • Alla 27 högstadier i regionen har deltagit minst en gång.
  • Tioårsresultatet presenteras på det tvåspråkiga seminariet ”Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande” den 1 december på Academill i Vasa.
  • Seminariet är öppet för alla och gratis för studerande.
  • Samarbete mellan SÖU och Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi.
Språket som politikerna talar är för svårt. Unga vågar inte säga sina åsikter av rädsla för att det blir fel. Det säger Ronja Karvinen, som går första året i Vasa övningsskolas gymnasium.

– Jag har svårt att tro att det skulle finnas en enda ungdom som inte vill vara med och påverka, men för många känns tröskeln lite för hög.

Själv har hon varit med i elevrådet sedan lågstadiet, är vice ordförande i Vasas ungdomsfullmäktige, sitter med som ungdomsrepresentant i social- och hälsovårdsnämnden och är medlem i Plan Finlands barnstyrelse. Orsaken till att hon har vågat engagera sig är att hon tog steget redan i lågstadiet.

– Därför tycker jag att vi borde ta med unga i debatten redan från ung ålder. De beslut som fattas i dag kommer inte att påverka dem som sitter i regeringen nu. Det är vi unga som kommer att få leva med de beslut som tas och därför är det viktigt att våra röster blir hörda.

Ungas delaktighet i samhället går hand i hand med deras hälsa. Den som mår bättre vågar också vara mer delaktig. Och det finns en del ljusglimtar när det gäller ungas hälsa. Enligt Ungdomsenkäten har mobbningen i de österbottniska högstadieskolorna minskat något, från ungefär 15 procent 2005 till 10 procent 2013.

– En orsak är Kiva skola som nog har haft effekt, men samtidigt finns det stor variation bland skolorna. I vissa skolor har mobbningen ökat. Det gäller att skolor och föräldrar faktiskt går in för att jobba mot mobbningen på riktigt, säger Patrik Söderberg, ungdomsforskare vid Åbo Akademi.

Han är en av dem som håller i trådarna för Ungdomsenkäten. Sedan 2005 har niondeklassare (och sedan 2011 även sjundeklassare) i högstadieskolorna fått svara på frågor om delaktighet, hälsa och livssituation.

Enkäten visar att användningen av alkohol, tobak och snus har minskat, men sedan 2011 har alkoholanvändningen ökat lite igen. Användningen av energidrycker har också ökat, liksom särskilt flickors engagemang i talkoarbete och insamling av pengar till välgörande ändamål.

I december ordnar Svenska Österbottens Ungdomsförbund och Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi ett seminarium om hur unga kan bli mer delaktiga.