Artikel från
crop YjDcTs4dbX6B Professor Riitta Viitala säger att allt fler kvinnliga studerande väljer ledarskap som huvudämne. Foto: Arkiv
Publicerad 8 mars 2019 kl 15:30

En fjärdedel är kvinnor i småföretagens styrelser

En fjärdedel är kvinnor i de små- och medelstora företagens styrelser i Österbotten, visar en styrelsebarometer sammanställd av handelskammaren.

Handelskamrarna i Finland har frågat små- och medelstora företag hur könsfördelningen i styrelserummen ser ut. Svaret är att en fjärdedel av styrelsemedlemmarna är kvinnor. I mindre börsbolag är andelen 26 procent. 

I Österbotten tillfrågades 69 företag som svarade att en fjärdedel, eller 26 procent, av styrelsemedlemmarna är kvinnor. Juha Häkkinen, vd för Österbottens handelskammare, säger att andelen kvinnor i styrelserummen ökar. 

– Vi ser också allt fler verkställande direktörer är kvinnor. I små- och medelstora företag utgör ägarna ofta styrelsen, men det blir allt vanligare att bjuda in experter utifrån, säger Häkkinen. 

Riitta Viitala, som är professor i ledarskap vid Vasa universitet, säger att det är en mycket positiv utvecklingstrend att kvinnor deltar allt aktivare i styrelsearbete och att man tar goda kvinnliga styrelsekandidater i beaktande vid sammansättningen av styrelser

I sitt arbete märker hon att intresset för ledarskapsuppgifter bland unga kvinnliga studeranden ökar från år till år. Könsfördelningen kommer att jämnas ut vad gäller ledarskaps- och styrelseuppdrag också av den anledningen att antalet kvinnor med examensutbildningar som är typiska för företagsledningen ser ut att fortsätta öka.

– Visserligen understöder jag inte tanken på att kön skulle vara något kriterium vid val. Det viktiga är att få den kompetens som företaget behöver till styrelsen oberoende av om den kompetensen besitts av en man eller kvinna, påpekar Viitala.