Artikel från
ff33d2e8e849bc6183bc01596c4ec0d0 Ska man äga ett strykjärn för att leva ett rimligt vardagsliv? Bland annat detta har Konsumentforskningscentret tagit ställning till. Foto: Pixabay
Publicerad 15 november 2018 kl 18:20

Hur mycket pengar ska man klara sig på?

Boende, matlagning, klädvård, städning, hobbyer och mycket mer: när man lägger ihop alla kostnader får man veta vad ett rimligt vardagsliv kostar.

Vid Helsingfors universitet har Konsumentforskningscentret räknat ut en referensbudget för livet. Budgeten innehåller kostnader för mat, boende, kollektivtrafik och flera nyttokostnader såsom kläder, hushållsapparater, hygienartiklar och fritidsaktiviteter.

Enligt Konsumentforskningscentret behöver en vuxen som bor ensam cirka 1 200 euro i månaden för att klara sig. I huvudstadsregionen uppgår levnadskostnaderna till nästan 1 400 euro.

Ett annat exempel: Vardagen kostar 3 561 euro i månaden för en tvåbarnsfamilj i huvudstadsregionen. Barnen är fyra och tio år gamla. Samma familj klarar sig på 3 087 om de bosätter sig någon annan stans. I beräkningarna äger familjen en bil. Om de till exempel inte skulle äga en bil och ändå bo i huvudstadsregionen skulle de betala 3 111 euro i månaden.

Referensbudget för ett rimligt vardagsliv (euro i månaden)* (Faktaruta) 
Ett barn i åldern 2-6 år medför extrautgifter på 217 euro i månaden medan ett barn i 13-17-årsåldern kostar familjen cirka 600 euro i månaden. Ungefär hälften av kostnaderna består av matkostnader.