Artikel från
sGkzUeo5JNdL 2 På sommaren söker man oftare ersättningar för telefoner som tappats i sjön. Foto: Arkiv/Felix Rantschukoff
Publicerad 23 juli 2018 kl 18:10

Många tappar telefonen i sjön – viktigt ha hemförsäkringen i skick

Det är sommar och antalet telefoner som tar sig ett dopp är förstås större än andra årstider. Det lönar sig att ha hemförsäkringen i skick, säger man på försäkringsbolagen.

– Telefoner går sönder och blir stulna under hela året. Den mest allmänna orsaken är att telefonen tappats på marken eller golvet och sådana skador inträffar hela året. På sommaren söker man oftare ersättningar för telefoner som tappats i sjön, säger Lokaltapiolas ersättningsrådgivare Polina Mustakartano i ett pressmeddelande.


På sommaren är det också vanligt att uppstår skador på egendom för att människorna är mera i farten och besöker evenemang, som festivaler.


Mustakartano vill påminna alla festivalbesökare om att de ska vara extra noga med sin egendom. Det är speciellt viktigt att hela tiden ha med sig alla värdefulla saker.


Pengar, kameror, elektronik eller andra värdeföremål som stulits från ett tält ersätts inte. När man inte är i tältet ska man ta med sig alla värdefulla saker i väskan eller fickan.

Egendom som tas med ska också övervakas för att förhindra stöld annars är det inte säkert att man får full ersättning för det som blivit stulet. Med övervakning menar man att man ska ha ögonen på egendomen så att man kan ingripa om någon obehörig rör den.


Skador på en mobiltelefon eller annan egendom ersätts från lösegendomsförsäkringen i hemförsäkringen, skriver Lokaltapiola.


Elektronik, som telefoner, datorer och dyrare kameror, ersätts i första hand genom att låta reparera dem. Om det inte är möjligt eller lönar sig, betalas ersättning enligt vad det kostar att skaffa en ny motsvarande produkt. Om föremålet ersätts med ett nytt inverkar egendomens ålder på storleken på ersättningen.


Det lönar sig för kunden att reda ut vad det kostar att reparera något man vill få ersättning för i förväg. Kunden får själv välja var man vill att egendomen ska repareras. Lokaltapiolas kunder har möjlighet att få förslag på företag som försäkringsbolaget samarbetar med.