Artikel från
4859da430c226e2d064d577fb2c3e453 Europeiska kommissionen föreslår att medlemsländerna ska sluta ställa om klockorna redan nästa år. Skärmdump från Twitter. Foto: Skärmdump
Publicerad 26 september 2018 kl 07:31

Nu har du möjlighet att påverka vilken tidszon Finland får

Finländarna ska få ta ställning till om Finland ska ha evig sommar- eller normaltid, eller om Finland ska övergå till någon annan tidszon.

Europeiska kommissionen har föreslagit att EU från och med 2019 ska avskaffa den tidsomställning som görs två gånger per år. Det betyder att klockan inte längre kommer att ställas en timme framåt i mars och en timme bakåt i oktober.

Nu utreder Kommunikationsministeriet vilken tidszon som finländarna föredrar. I en webbenkät på dinasikt.fi utreds finländarnas synpunkter i frågan. Resultaten utnyttjas när Finland bereder sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Det är riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om man i EU beslutar att slopa omställningen av klockorna.