Artikel från
70089bb4ea84d517a74f72a5c67112a6 Män som inte lärt sig att verbalisera sina känslor som barn har svårt att göra det även i vuxen ålder, enligt psykologen och psykoterapeuten Axel Aminoff. Foto: Henri Forss/SPT
Publicerad 6 juli 2018 kl 20:01

Psykolog: Många män är emotionellt efterblivna och klarar knappt av att identifiera enkla känslor

Att kunna analysera sitt inre liv är en förmåga som kräver intelligens. Bland män är det vanligt att man är alltför intellektuellt primitiv för att kunna dra nytta av psykoterapi. Sådana män kommer sannolikt att lida av diverse psykiska åkommor resten av sina liv. Är du en av dem?

Endast 22 procent av FPA-stöden för psykoterapi går till manliga klienter. Majoriteten av stöden går alltså till kvinnor. Men det innebär inte att män skulle må psykiskt bättre än kvinnor. Snarast tvärtom.

I fjol beviljade Folkpensionsanstalten (FPA) rehabiliteringsstöd för psykoterapi för sammanlagt 36 700 personer, varav endast 8 500 var män. Den sammanlagda kostnaden för psykoterapi-stödet var drygt 52 miljoner.

När man ser på statistiken är det tydligt att män är överrepresenterade i många sammanhang som är kopplade till grova psykiska sjukdomar och beteendestörningar. Män är överrepresenterade bland narkotikamissbrukare, män begår mera vålds- och sexualbrott, män sitter oftare i fängelse och män begår oftare självmord.


Men därtill lider män av sådant som inte syns i statistiken, till exempel svartsjuka, ångest, depressioner, struliga sociala relationer och arbets- eller arbetslöshetsrelaterad stress.

Med tanke på att psykoterapi bevisligen hjälper individen att hantera inre och yttre konflikter i sitt liv är det förvånande att så få män söker sig till behandlingen.

Enligt psykologen och psykoterapeuten Axel Aminoff är förklaringen enkel: En stor del av männen är emotionellt så primitiva att de helt enkelt saknar kapaciteten att dra nytta av terapi.

– Grundregeln är att destruktivt beteende ofta antyder att man saknar förmågan att verbalisera sig i ord eller tankar, säger Aminoff.

Enligt Aminoff är kvinnor i medeltal bättre på att verbalisera känslor och tankar än män. Därtill har kvinnor större sociala nätverk och förstår hur de kan utnyttja dem. Det gör att kvinnor ofta lämpar sig bättre för psykoterapi än män. Män klarar inte av att verbalisera sina känslor och tröskeln för att en man ska erkänna att han inte klarar av något är traditionellt väldigt hög.

– Den här förmågan att verbalisera är något som man lär sig i ganska tidig ålder. Vanligtvis sker det genom att föräldern analyserar barnets känslolägen och försöker sätta ord på det, säger Aminoff.


Många män har inte fått den här sortens vägledning av sina föräldrar, eftersom känslor ofta har betraktats som något kvinnligt. Det har lett till att samhället i dag är fullt av män som redan från tidig ålder saknat kapaciteten att verbalisera sina inre liv.

– Att verbalisera är ganska svårt. Det finns ganska många män som inte kan dra nytta av terapi. De har skadats i så tidig ålder att de inte har lyckats bygga upp sinnets inre strukturer. Och om det inte finns en konstruktion, om man är konstruktionslös, och någon råkar knuffa till en på baren så leder det lätt till bråk. De som har mera utbyggda strukturer har lättare att utnyttja andra medel för att lösa konflikter.Kan psykoterapi hjälpa den här sortens personer att skapa fungerande konstruktioner?

– Det är säkert möjligt, men många män är svårt handikappade i det här avseendet. Och situationen blir inte bättre av att de flesta terapeuter är kvinnor. Eftersom den traditionella mansbilden förutsätter att man inte får visa svaghet inför kvinnan så kan det vara ganska svårt för en man att öppna sig för en kvinnlig terapeut.

Tror du att fler manliga terapeuter skulle sänka tröskeln för män att söka hjälp?

– Det tror jag definitivt. Om man identifierar med terapeuten, med det könet, så kan det vara lättare att samarbeta. Det skulle vara bra även för kvinnliga patienter, eftersom vissa kvinnor hellre vill jobba med manliga terapeuter. Det har att göra med hurdana ens föräldrar har varit.


För att få FPA-stöd för psykoterapi krävs en diagnos. Enligt Aminoff är det avsevärt lättare att få en diagnos i dag än för tio år sedan. De här diagnoserna ser ändå olika ut för män och kvinnor. Majoriteten av de som får stödet är i åldern 25–39, men hos männen är den psykiska ohälsan i genomsnitt betydligt allvarligare än hos kvinnorna.

– Män och kvinnor har i hög grad samma problem, men för män tar det längre tid att bli medveten om dem. För kvinnor är det mera tillåtet att tala om känslor och om man talar om känslor så är man medveten om dem. En man kanske inte blir medveten förrän han går i väggen och får en hjärtinfarkt. Män är betydligt mer illa ute än kvinnor när de söker hjälp, säger Aminoff.

Han är övertygad om att läkarna på hälsocentralerna gör sitt bästa för att sålla fram patienter som lider av psykiska besvär, men det är inte alltid så lätt. Om en man kommer in och säger att han har ont i ryggen är det lättare att ta honom på orden än att fråga om värken trots allt är psykosomatisk.

– Det finns alltid ett motstånd mot ett erkänna att man har psykisk problematik, det kallas för resistens. För många män är den här resistensen hemskt hög. Det är betydligt lättare för en kvinna att medge att man har kört i väggen.

Det låter som att du inte odlar så mycket hopp för män som inte har lärt sig att verbalisera sitt inre liv som barn?

– Det finns många män som är ganska primitiva. Och ju primitivare man är på verbal nivå, desto svårare har man att jobba på djupet. Förmågan att tala om känslor är jättetunn, egentligen finns det ingen förmåga. Och har man inte förmågan att jobba internt med det egna huvudet så är det ganska svårt att dra nytta av en vårdform som kräver att man jobbar i huvudet.

Så med andra ord finns det män som kommer att lida av psykiska och psykosomatiska åkommor hela sina liv utan att någonsin finna lösning. Aminoff önskar det vore mer accepterat för män att prata om känslor, men ifall man inte har lärt sig det som barn är det svårt att lära sig som vuxen.

– Samtidigt är psykoterapi FPA:s mest effektiva rehabiliteringsform; 80 procent av alla som får psykoterapi rehabiliteras och återvänder till jobbet eller skolan, säger Aminoff.