Artikel från
crop 4a1c5c71fb38dedbb52a80467982866d Nicole Stambej och Tobias Larsson tilldelas priset Guldankan 2018. Foto: Privat/SPT
Publicerad 13 oktober 2018 kl 21:01

Regnbågsankan delar ut Guldankan 2018

Föreningen Regnbågsankan har tilldelat Nicole Stambej och Tobias Larsson priset Guldankan 2018.

Stambej och Larsson tilldelas priset för sitt betydelsefulla arbete för svenskspråkiga HBTIQA+-ungdomar i huvudstadsregionen.

Nicole Stambej är ungdomsarbetare vid Helsingfors stad och Tobias Larsson arbetar som bibliotekspedagog vid Esbo stad.

Föreningen Regnbågsankan konstaterar att Stambej och Larsson har fungerat som pionjärer, eldsjälar, vägvisare och trygga vuxna inom Helsingfors stads ungdomstjänsters regnbågsverksamhet Ung pride, som startade 2015 och som sedan i fjol fungerar som en etablerad del av aktivitetscentret Happi.

I motiveringen till priset konstaterar föreningen att Stambej och Larsson tillsammans inspirerat och bidragit till många ungas identitetsarbete, ökade självkänsla och utveckling av kreativitet och förmågor.

– Med Guldankan vill vi tacka dem för deras insats och samtidigt uppmuntra andra kommuner att understöda den här formen av verksamheter, som ett sätt att främja HBTIQA+ -ungdomars hälsa, säger Anders Huldén, som är vice ordförande för Regnbågsankan.