Artikel från
VLBLOT 662311 Calle Koskela modererade Ungdomspanelen med Amina Elezovic, Johannes Borg och Ronja Karvinen. Panelen diskuterade bland annat varför det är ett stort steg för unga att engagera sig i politik. Foto: Severi Pohto
Publicerad 1 december 2015 kl 20:14

Unga vill att politikerna ska lyssna

Ungdomspanelen kräver att beslutsfattare slutar underskatta deras åsikter. I går ­diskuterades ungas vilja och möjlighet att påverka i samhället i Academill.

– Det är gubbarnas ansvar att se till att vi kan delta, säger Ronja Karvinen som satt i ungdomspanelen på det tvåspråkiga seminariet ”Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande” i Vasa i går.

Åldersrasism kände alla tre i ungdomspanelen är ett stort problem. Ofta får de höra att de förstår mera då de blir äldre.

– Då man känner att det här är ­mina åsikter och jag står för dem så är man mogen, säger Amina Ele­zovic från Vasa gymnasium som också satt med i panelen.

– De beslut som äldre beslutsfattare tar i dag påverkar inte dem u­tan framtiden. Vi borde få vara med och påverka hur vår framtid ser ut, ­säger Karvinen som är viceordförande i ungdomsfullmäktige i Vasa.

Ungdomars vilja att delta i ­samhället diskuterades också. Enligt Patrik Söderberg som är doktorand vid Åbo Akademi vill mellan 45 och 50 procent av ungdomarna vara med och påverka saker där de bor.

Samtidigt har bara fem procent suttit med i ungdoms- eller elevråd.

– Alla behöver inte vara intresserade att påverka. Samtidigt finns det en stor grupp unga som kunde tänka sig att engagera sig på olika sätt men som ännu inte kommit sig för att göra det.

Johannes Borg som är ordförande i Vasas ungdomsfullmäktige ser det som en utmaning att alla inte vet vad ungdomsfullmäktiga är och håller på med.

– Sociala medier är en enorm ­potential för oss för att få synlighet bland unga.

Heidi Biseth som föreläste om ungas delaktighet och möjligheter att påverka på nätet tror att unga engagerar sig i samhället på andra sätt via sociala medier än det som syns i enkäter och forskning.

– Det som bekymrar mig mest är att lärare inte behärskar sociala ­medier, säger Heidi Biseth.

Hon jobbar som lärarutbildare i Norge och tycker att sociala medier borde vara del av lärarutbildningen.

Seminariet ordnades av Svenska Österbottens Ungdomsförbund och ungdomsforskarna vid Åbo Akademi.