Artikel från
etidnvit 553020 På ett år har VBL fått 4000 fler läsare på e-tidningen. Foto: Mikael Nybacka
Publicerad 5 mars 2019 kl 06:30

VBL:s e-tidning växer hela tiden – ligger nu på delad femte plats i landet

På ett år har Vasabladets e-tidning gått från 8000 till 12 000 läsare. "Glädjande att tappet på papperstidningen kompenseras digitalt", säger Nina Dahlbäck, tf chefredaktör.

De flesta dagstidningar förlorar läsare. Det bekräftas än en gång i den senaste nationella medieundersökningen, KMT. 

Helsingin Sanomat har på ett år tappat 27 000 läsare på papperstidningen, Hufvudstadsbladet 14 000 och Pohjalainen 1000. 

Vasabladet är inget undantag. Från 2017 till 2018 har VBL förlorat 3000 papperstidningsläsare.

– Det är förstås tråkigt att vi tappat läsare, men det följer ju den allmänna trenden. Glädjande är att vi äter upp tappet digitalt, säger Nina Dahlbäck, tf chefredaktör på Vasabladet.


För antalet digitala läsare ökar. På ett år har VBL:s e-tidning, alltså den digitala versionen av papperstidningen, gått från 8000 till 12 000 läsare. Det är en ökning med 66 procent.

– Det är både roligt och sporrande att vår e-tidning fått 4000 fler läsare om man jämför med den förra KMT-undersökningen. Det visar att vår journalistik är inne på rätt väg. 

Nina 1 (Citat) 
VBL:s e-tidning delar nu femte platsen med Satakunnan Kansa över de mest lästa digitala tidningarna i landet. Bara Helsingin Sanomat, Aamulehti, Lapin Kansa och Turun Sanomat har fler läsare. 

En delad femte plats är inte fy skam, säger Nina Dahlbäck.

– Bakom ökningen ligger ett målmedvetet arbete på bland annat redaktionen. Vi fokuserar starkt på innehållet och att det ska vara angeläget och relevant ur ett lokalt och regionalt perspektiv.

Vasabladets läsarsiffror 2018 (Faktaruta) 
KMT-undersökningen görs som telefonintervjuer. I fjol kunde man även fylla i en webbenkät. Siffrorna är en uppskattning över antalet läsare – inte antalet prenumeranter.

Det är tacksamt att få en fingervisning om vart vi är på väg, säger Nina Dahlbäck.

– Data och statistik hjälper oss hela tiden att bli bättre på att förstå vad läsarna vill ha och när de vill ha det. Det arbetet intensifieras ytterligare under våren. 

Bakom ökningen av e-tidningen ligger ett målmedvetet arbete på alla avdelningar. Foto: Arkiv/Mikael Nybacka


För ÖT:s del har antalet läsare ökat på både papperstidningen och e-tidningen. Papperstidningen nådde i fjol 31 000 läsare – 1000 fler än 2017. E-tidningen har 7000 läsare nu jämfört med 6000 året innan.

Sammanlagt når ÖT:s papperstidning och e-tidning 34 000 läsare – tidigare var siffran 32 000.

Tidningen Syd-Österbotten är inte med i undersökningen.

Så här många läste de största e-tidningarna 2018 (Faktaruta)