Artikel från
fce0c31d684a5f40eba82e78e78b695d Flodkräftan hotas inte av överfiske och att äta kräftor kan till och med uppmuntra odlarna och vattenägarna att skydda djuren. Foto: Linnea de la Chapelle/SPT
Publicerad 9 juli 2019 kl 12:04

Flodkräftan är nu starkt hotad – fiske är ändå inget problem och kan till och med skydda arten

Orsaken till att flodkräftan hotas är att den invasiva signalkräftan sprider kräftpest.

Flodkräftan har försvunnit i snabb takt i Finland, framför i Södra Finland där de förekommer naturligt, skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande. Flodkräftan har nu markerats som starkt hotad. Det har också två skaldjursarter som lever i fjällsjöarna i Lappland: Fjällsköldbladfoting (Lepidurus arcticus) och Sjösyrsa (Gammaracanthus lacustris).

Flodkräftan hotas huvudsakligen på grund av signalkräftan, som ursprungligen kommer från Nordamerika och som har planterats i våra vatten. Signalkräftorna tål kräftpesten bättre, men därför sprider de också den förödande sjukan. Signalkräftan klassificeras av EU som en invasiv art och det är förbjudet att plantera den i sjöar sedan 2016.

Myndigheterna ser ändå inget skäl att begränsa kräftfisket. Arten hotas inte av överfiske, utan kräftpest, och kräftfiske kan till och med uppmuntra att skydda arten mer effektivt.