Lingongravad lax serverat pa knackebrod
Publicerad 29 mars 2017 kl 07:00

Ny nordisk mat

Har ni hört talas om ny nordisk mat? Det hade inte vi ämnesstuderande i huslig ekonomi gjort när vi på våren påbörjade vårt kursprojekt kring temat.

Ny nordisk mat kan vid en första anblick verka självklar och enkel, men det Ny nordiska köket är mycket mer än bara bär och potatis. I det stora hela går ny nordisk mat ut på att medvetet börja använda nordiska råvaror på nya, kreativa sätt med influenser från hela världen.

Inom ämneslärarutbildningen i huslig ekonomi vid Åbo Akademi i Vasa är vi sex stycken fjärdeårsstuderande med stort intresse för matlagning. Till ett kursprojekt hörde att vi skulle skapa tre nya rätter inom temat Ny nordisk mat. Vidare gick kursprojektet ut på att vi under två skilda tillfällen bjöd in 15 gäster bestående av personal och kurskamrater från universitetet. Under dessa tillfällen fick gästerna ta del av en presentation av Ny nordisk mat och smaka de rätter vi komponerat. 

Hallonpizza med renkott och auraost

Hallonpizza med kallrökt ren

Vi fick alla välja varsin råvara som hör till det Ny nordiska köket för att sedan använda den som grund i alla tre recept. Kriterierna vi utgick från var att ingredienserna skulle vara producerade i Norden – helst i Finland – och hälsosamma, att maten skulle vara ren och enkel och gärna ha influenser från utlandet, samtidigt som de nordiska traditionerna, bearbetningssätten och kulturerna skulle synas. Ingredienser och tillredningsmetoder skulle dessutom väljas med tanke på hållbar utveckling.

Under vardera avsmakningstillfälle fick deltagarna äta av och betygsätta de nio olika rätterna som serverades. De flesta deltagare verkade vara relativt obekanta med konceptet Ny nordisk mat och feedbacken vi fick var överlag väldigt positiv.  Stämningen var avslappnad och många tog med sig goda intryck hem och frågade glatt efter recept.

Vi studerande konstaterar att detta kursprojekt varit väldigt givande och roligt. Vi har fått använda vår kreativitet för att hitta på nya sätt att utnyttja relativt vanliga livsmedel, något som också i efterhand gett oss ny inspiration i vardagen. Vi har fått upp ögonen för och lärt oss uppskatta de livsmedel som finns i vår närhet på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan låta klichéaktigt, men i en värld med hungersnöd och miljöförstöring borde vi bli betydligt bättre på att värdesätta tillgångarna i vår närmiljö. Om vi med detta reportage lycka inspirera ens en person att välja mer Ny nordisk mat, så har vi kommit en bit på vägen.

 

Text: Cecilia Renlund, Hanne Wilhelmsson, Jesper Lagerström, Rasmus Walberg, Sofia Rönnbacka & Sophia Lundell

Bild: Sofie Sergelius

 

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar