Rodbetscarpacchiomedfeta
Publicerad 28 mars 2017 kl 16:00

Vad är ny nordisk mat?

Det nordiska köket har ett mål att skapa och inspirera matglädje, smak och variation, både nationellt och internationellt.

Tretton år sedan (år 2004) skrev tolv Nordiska kockar ett manifest för det ny nordiska köket, där de klargjorde att det ny nordiska köket kan jämföras med de bästa köken i världen.  Programmet ska främja vår gemensamma matkultur och bygger på egenskaperna från regionerna i Norden: renhet, enkelhet och en mat som är säkert producerad och har en hög etisk standard.

Fokuspunkter:

  • Smak och mångfald
  • Comeback för bortglömda arter, raser och gamla bearbetningsmetoder
  • Lokala rätter får nytt liv
  • Årstiderna tas i beaktande
  • Användning av typiska råvaror för vårt klimat
  • Nordiska producenter och produkter främjas
  • Det bästa från det nordiska köket kombineras med utländska traditioner

Källa: Nordic council of ministers. (2014.) New Nordic Food. Hämtad 24 januari 2017, från http://www.newnordicfood.org/

Ny nordisk mat är inte bara ett koncept som ska främja den nordiska matkulturen – ny nordisk kost kan också ha positiva effekter på hälsan. Forskning har visat att den nordiska kosten kan sänka nivån av skadlig kolesterol i blodet samtidigt som den höjer nivån av bra kolesterol. På så sätt minskas risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Hos personerna som deltog i studien bidrog också den nordiska kosten till ett högre upptag av vitaminer och mineraler. För att dessa hälsoeffekter ska förekomma bör den nordiska kosten komponeras utgående från ett näringsperspektiv: Exempelvis ersätts hårt animaliskt fett och mjölkfett med rapsolja. På samma sätt väljs lättare mjölkprodukter väljs framför de fetare alternativen. I kosten ingår också rikligt med frukt, grönsaker och bär samt fullkornsspannmål av råg, havre och korn på en daglig basis.

Källa: Nordiskt samarbete. (2013). Nordisk kost kan reducera hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Hämtad 15 mars 2017, från http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordisk-kost-kan-reducera-hjaert-kaerlsjukdomar-och-diabetes

De livsmedelsgrupper som Ny nordisk mat utgår från är alltså i Norden förekommande spannmål, kött, fisk, grönsaker, rotfrukter, bär och rypsolja. Rypsoljan har en bra sammansättning av fetter och är därför en bra ersättning till olivoljan.  Vad gäller spannmål är korn, råg och havre är tåliga sädesslag som lämpar sig för det nordiska klimatet. Som energikälla är spannmål billigt, näringsrikt och miljövänligt.

I Norden har konsumenten tillgång till inhemska köttsorter från kor, gris, höns och får, och det Ny nordiska köket förespråkar framför allt köttet ska vara närproducerat. Därför är även viltkött, såsom hjort, älg, sjö- och skogsfågel viktigt. I Nordens sjöar och hav finns även en mångfald av fisk såsom abborre, strömming, gädda och sik, men även ”skräpfisk” så som mört och braxen.

Inhemska grönsaker är välsmakande alternativ till de utländska. Det går att få tag på inhemska grönsaker året om, så välj inhemska grönsaker i säsong. Rotfrukter utgör en bas för den nordiska kosten och innehåller rikligt med vitaminer, mineralämnen och fibrer. Dessa är klimatsmarta eftersom de kan förvaras länge. Inom hela norden är också bärskördarna stora. I Finland finns många värdefulla bär såsom hjortron, blåbär, lingon, hallon, tranbär, åkerbär, kråkbär, odon, rönnbär och havtorn, så ta vara på dessa.

Text: Cecilia Renlund, Hanne Wilhelmsson, Jesper Lagerström, Rasmus Walberg, Sofia Rönnbacka & Sophia Lundell

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar