Artikel från
sGkzUeo5JNdL Mobilstrålning är inte farlig enligt expert. Foto: Felix Rantschukoff
Publicerad 13 juli 2018 kl 20:01

Sant och falskt om mobilstrålning – mobilen är värsta boven

I och med den nya 5G-teknologin kan en del frågor uppstå. Är det farligt att ha telefonen i fickan och kan mobilstrålning verkligen orsaka tumörer? Vi frågade Lauri Puranen, ledande expert på Strålsäkerhetscentralen, vad som är myt och vad som bottnar i sanning.

Kan mobiltelefoners strålning vara skadlig?

– Man måste skilja på mobilen och basstationen i det här fallet. I praktiken är det så att det som är nära orsakar mest strålning, det vill säga mobilen. Man har studerat strålningen från mobiler i över 20 år och än har man inte hittat klara bevis på att det är skadligt.

Hur kan strålningen påverka människan?

Om mobilen är i ett aktivt samtal och nära kroppen kan strålningen påverka i viss mån. Det finns en del osäkerhet kring påverkan. Till exempel kan det vara bra när barns centrala nervsystem ännu utvecklas att begränsa onödig exponering vid användningen av mobiltelefoner.

– Om man däremot skickar ett meddelande eller surfar på telefonen håller man den längre från kroppen så det påverkar inte då.

Kan strålning från mobiler orsaka cancer?

Det finns en del undersökningar kring det här, men inte långtidsundersökningar. Det finns vissa antydningar om att mobilanvändning och hjärncancer har ett samband, men det är inte bekräftat.

– WHO:s forskningsorgan för cancer (IARC) har i maj 2011 klassat radiovågor som möjligen cancerframkallande, den svagaste misstankegraden. Då rör det sig om mobilens strålning men inte den svaga strålningen från basstationen i omgivningen. Sedan 2011 har misstanken blivit svagare enligt resultaten från en rad publicerade epidemiologiska studier.

Kan det vara skadligt för mäns spermieproduktion att ha telefonen i fickan?

Telefonen är oftast i beredskapsläge i fickan och sänder därmed inte till en basstation då. Det finns inga vetenskapliga bevis på att det skulle påverka. Däremot kan det vara bra att lägga telefonen på bordet om man använder den som modem.

Kan ett mobilt bredband i hemmet påverka hälsan?

– Så länge man placerar routern så att den inte är nära någon exponeras inte användaren för farliga mängder strålning. Det lönar sig att flytta den så nära ett fönster som möjligt så att den får bra kontakt med basstationen. Då behöver den inte sända med större styrka.