Artikel från
eeaa523484a3050278b6c9825241e686 Textilbranschen är en av de branscher där den cirkulära ekonomin redan syns väl. Arkivbild. Foto: Emma Strömberg/SPT
Publicerad 3 mars 2021 kl 10:15

Sitra: Den cirkulära ekonomin förändrar nästan alla jobb

Den cirkulära ekonomin är en av de trender som tydligast påverkar framtidens arbete. Den kommer att medföra förändringar för nästan samtliga jobb.

Hela 82 procent av finländarna anser att den cirkulära ekonomin skapar nya jobb i Finland. Det framkommer ur en undersökning som Sitra gjort.

I undersökningen har man sett på de effekter som den cirkulära ekonomin haft på byggsektorn, textilsektorn, elektroniksektorn och plastsektorn.

"I framtiden kommer den cirkulära ekonomins principer och praxis att påverka nästan alla jobb på något sätt. Det förutsätter att våra färdigheter kontinuerligt uppdateras", säger Sitras projektledare för cirkulär ekonomi Kari Herlevi i ett pressmeddelande.

Som exempel nämns byggbranschen där arbetet allt mer kommer fokusera på att renovera gamla byggnader i stället för att bygga nya. I undersökningen framkom också att designbranschen och utvecklingen av hållbara, reparerbara och återvinningsbara material kräver särskilt viktiga färdigheter inom cirkulär ekonomi.

”Den senaste tidens positiva nyheter från textilsektorn, batterisektorn och kemisk återvinning visar att den cirkulära ekonomin redan är en industriell verksamhet som sysselsätter ett stort antal människor. För att utvecklingen ska fortsätta behövs mer investeringar i utbildning och fortbildning", säger Herlevi.

Undersökningen genomfördes i januari 2021 genom Innolinks internetpanel. 2 136 personer besvarade undersökningen. Undersökningsmaterialet har samlats in kvoterat enligt ålder, kön och bostadsområde så att den är nationellt representativ för personer över 15 år. Undersökningens felmarginal är 2,1 procent.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar