Artikel från
d18d0a3245b26f01a00ecb9f1bbbf9d7 Ett engagemang i arbetet kan förhindra både sjukpension och arbetslöshet. Foto: Matt Madd/Flickr
Publicerad 3 mars 2021 kl 07:11

Engagemang i arbetet kan förhindra sjukpension

Att känna motivation i arbetet återspeglas både som positivt i arbetstagarens liv och i samhället överlag.

Att känna ett engagemang för sitt jobb har betydande positiva effekter på arbetsmarknaden. Det visar en undersökning som Arbetshälsoinstitutet och Näringslivets forskningsinstitut (Etla) gjort. Enligt utredningen är det viktigt att satsa på arbetshälsan i förebyggande syfte.

Arbetsengagemang innebär ett positivt känslo- och motivationsläge i arbetet. En arbetstagare som upplever det går gärna till arbetet på morgonen, upplever sitt arbete som meningsfullt och njuter av det. Arbetsengagemang är förknippat med tre dimensioner av välbefinnande: energi, hängivenhet och fördjupning.

Forskningsprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet säger att man undersökt arbetsengagemang i över 20 år. De nya resultaten är starka bevis för att ett engagemang i arbetet stärker individen, arbetsplatsen och samhället.

– Arbetsengagemang har mångsidiga och långtgående konsekvenser på arbetsförmåga och arbetskarriär, säger Hakanen i ett pressmeddelande.

Enligt undersökningen minskar ett arbetsengagemang risken för sjukpension och arbetslöshet. Dessutom har det en positiv inverkan på finländarnas yrkesställning och lönenivå.

– Vi har en enorm mängd information till exempel om skadliga effekter av arbetsstressen men mindre forskning om hur en positiv upplevelse av arbetshälsa kan förutspå att inga problem uppstår, säger Hakanen.

Under en tvåårig uppföljningsperiod kunde man redan konstatera att ett engagemang i arbetet har betydande positiv inverkan på arbetsmarknaden.

Resultaten är enligt Hakanen ett viktigt meddelande till det finländska arbetslivet att det lönar sig att satsa på arbetshälsan i förebyggande syfte. Han säger att det är viktigt att inte spara åtgärderna till när det går dåligt.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar