Artikel från
cropVLBLOT 379747 Det är okej att gå ut i skogen och plocka svamp, det hör till allemansrätten. Foto: Christer Johansson
Publicerad 7 juni 2020 kl 13:33

Kan du din allemansrätt?

Allemansrätt ger alla möjligheten att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare. Men vet du vad man får och inte får göra?

I ett nötskal är det tillåtet:

Att röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk, till exempel åkrar som odlas.

Att tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse).

Att plocka vilda bär, svampar och blommor.

Att meta och pimpla.

Att färdas i vattendrag och på isen.

Däremot är det inte okej att:

Störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen. Det är heller inte tillåtet att störa vilda djur och fåglars häckning.

Fälla eller skada träd, ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd.

Störa hemfriden och skräpa ner.

Köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren.

Fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar