Artikel från
11ab89796f9e0d28bd04f8fe89e6b78a Andrea Hasselblatt är ordförande för Marthaförbundet. Hon säger att förbundet tar aktivt och konkret del i samhällets utveckling. Foto: Marthaförbundet/SPT
Publicerad 24 april 2021 kl 17:15

Marthaförbundet premierade medlemmar

Svenskfinlands största kvinnoorganisation jobbade med miljöfrågor redan innan den stora allmänheten fick upp ögonen för dem, säger förbundsordförande Andrea Hasselblatt.

Vid sitt årsmöte på lördagen tillkännagav Finlands svenska Marthaförbund årets marthagärningar.

Utmärkelsen Årets eldsjäl 2020 tillföll Mia Henriksson från Åbo. Hon tilldelades utmärkelsen för sitt varmhjärtade, kunniga och aktiva engagemang som ordförande för Åbo svenska Marthaförening.

Ordförande för Marthakransen i Sibbo, Maria Skog, fick utmärkelsen Årets Lucina 2020 för sina insatser att föra fram Martha i bygden. Skog är vice ordförande i en krets som höll på att avslutas, men som i stället fick nytt liv. I prismotiveringen framhävs Skogs kunskaper och hennes beredvillighet att ställa upp när någon behöver hjälp.

Utmärkelsen Årets samhällspåverkare 2020 tillföll Bromarvmarthan Brita Randström. Enligt prismotiveringen finns hon alltid till hands och ställer upp för allt och alla. Hon är hjärtat i föreningen och en martha ut i fingerspetsarna.


Förbundsordförande Andrea Hasselblatt säger att Marthaförbundet med sin 122 år långa historia ständigt har fingret på samtidens puls.

– Vår verksamhetsplan tar nästa år fasta på FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Många av målen i agendan är även tyngdpunkter i vår verksamhet.

Hasselblatt nämner ekonomi, ekologi och hushåll som tre av benen i Marthaförbundets verksamhet.

– De är konstant relevanta områden. Vi är, och ska fortsätta vara, en trovärdig samhällsaktör som jobbar för en bättre värld, en vardag i taget.

Frågor om jämlikhet och jämställdhet ligger också högt upp på Marthaförbundets lista över samhällsfrågor man vill vara med om att påverka.

– Marthaförbundet har jobbat med dessa frågor sedan dag ett. Man kan tycka att vi i Finland kommit lång, men fortsättningsvis finns mycket att göra innan vi blir ett genuint jämställt och jämlikt land.

Marthaförbundet med sina nästan 10 000 medlemmar är Svenskfinlands största kvinnoorganisation.

– Vi välkomnar även män med i vår verksamhet. Frivilligarbete och föreningsliv är en stor källa till styrka, som erbjuder en unik gemenskap, meningsfull verksamhet och nätverk.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar