Artikel från
fc58e6c8c443c8e615b4be90d6d350b0 En tretåig mås, som här flyger över Svalbard. Foto: Håkon Mosvold Larsen/AP/TT
Publicerad 27 april 2021 kl 22:35

Hotell ska rädda den tretåiga måsen – "Det här är ingen aggressiv fågel"

Beståndet av den tretåiga måsen i Norge har minskat dramatiskt de senaste tre årtiondena. Fågeln söker sig nu inåt land för att hitta föda, och där kan människan bli dess räddning.

Antalet fåglar av arten vid den långa kusten kan ha minskat med så mycket som mellan 60 och 80 procent, och måsen är nu uppsatt på landets röda lista för starkt hotade arter. 

– Att den tretåiga måsen söker sig mot människor och etablerar sig i urbana miljöer kan rädda hela arten. Vår forskning visar att dess stadsfåglar klarar sig bättre än de traditionella måskolonierna, säger Signe Christensen-Dalsgaard vid Norsk institutt for naturforskning till Klassekampen.

I Røros, sydost om Trondheim, ska det nu byggas ett fågelhotell anpassat för den hotade måsen och forskarna vädjar till människor att freda fåglarna.

– Det här är inte måsar som är aggressiva och dyker ner på jakt efter ditt korvbröd. Det är det havstrutar och fiskmåsar som gör, säger Signe Christensen-Dalsgaard.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar