Artikel från
ed64bc7286b6706a0e0d52018115b00b Lagen om identitetskort kommer att uppdateras. Foto: SPT
Publicerad 25 juni 2020 kl 13:33

Lagen om identitetskort uppdateras till följd av EU-förordning

EU-förordningen förutsätter att innehavareav identitetskort lämnar fingeravtryck, och identitetskortens datainnehåll och visuella form ändras.

Lagen om identitetskort ändras till följd av EU:s förordning om identitetskort, meddelar Inrikesministeriet. Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt som förbereder lagändringarna.

EU-förordningen förutsätter att innehavareav identitetskort lämnar fingeravtryck, men medlemsstaterna får själva bestämma om fingeravtrycken ska lagras i ett register.

Identitetskortens datainnehåll och visuella form kommer också att ändras.

Projektets mandatperiod är 17.6.2020 till 30.5.2021 och lagändringarna avses träda i kraft den 2 augusti 2021.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar