Artikel från
544e022ea5e99bc80269d7640419bf9f 2 Cirka 57 procent av finländarna anser att inkomstskillnaderna fortfarande är alltför stora, uppger Näringslivets delegation EVA. Foto: Pixabay/SPT
Publicerad 7 april 2021 kl 07:58

Ny enkät: En majoritet av finländarna anser att inkomstskillnaderna är alltför stora

De flesta unga i åldern 18-25 ser inte inkomstskillnader som ett problem.

Cirka 57 procent av finländarna anser att inkomstskillnaderna fortfarande är alltför stora. Endast 29 procent anmäler avvikande åsikt. Det visar en enkät som Näringslivets delegation EVA och Taloustutkimus har gjort.

I en jämförelse med andra länder, anser däremot 56 procent att Finlands inkomstskillnader är små. Största delen av finländarna anser därtill att ojämlikheten har minskat i det finska samhället de senaste tio åren.

Utbildningsnivån och den egna ekonomiska situationen formar synen på inkomstskillnaderna. Det är framför allt unga, akademiskt utbildade, företagare och studerande som anser att de finska inkomstskillnaderna är små. Lågt utbildade, arbetslösa, pensionärer och löntagare i åldern 56-65 ifrågasätter däremot påståendet, uppger EVA.

Den politiska övertygelsen syns också i enkätsvaren. Hela 93 procent av Vänsterförbundets anhängare anser att inkomstskillnaderna är alltför stora medan endast 22 procent av Samlingspartiets väljare är av samma åsikt. De övriga partiernas anhängare placerar sig mellan dessa ytterligheter. Över två tredjedelar av kvinnorna och 46 procent av männen anser att inkomstskillnaderna är alltför stora.

Enligt EVA har det skett en stor förändring i attityderna bland de unga. De flesta unga i åldern 18-25 ser inte inkomstskillnader som ett problem medan majoriteten av de äldre i åldern 56-65 är av motsatt åsikt.

EVA:s enkät bygger på intervjuer med 2 019 personer i åldern 18-79. Felmarginalen är 2-3 procentenheter åt vardera hållet.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar