Artikel från
013021c5e2668e139863876540a4b172 Forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) säger att åtgärderna riktar sig till de regioner som är i fas två och tre. Foto: Statsrådets kansli/Lauri Heikkinen
Publicerad 15 oktober 2020 kl 17:18

Regeringen rekommenderar distansarbete i hela landet – lyfter fram lokalt ansvar

Regeringen kommer med nya rekommendationer på grund av det förvärrade coronaläget. Alla som kan ska distansarbeta. Vuxna bör pausa med lagsporter och andra hobbyn där närkontakter inte kan undvikas.

Regeringen uppdaterade på torsdagen sina nationella och regionala rekommendationer för att bekämpa coronaviruset.

–  Man kan konstatera att läget i Finland är allvarligt och att fallen har ökat drastiskt den senaste månaden, och speciellt under de senaste två veckorna, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) under en presskonferens.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds uppgifter är över åttio procent av de smittade under 50 år. Kiuru säger att antalet patienter som vårdas på sjukhus nu är dubbelt så många som i slutet av september.

– Åtgärderna måste ännu skärpas till den grad att hela befolkningen kan skyddas mot viruset, säger hon.

Regeringen informerade på torsdagen om nya rekommendationer för att bekämpa coronaviruset.
Foto: Statsrådets kansli/Lauri Heikkinen

Regeringen informerade på torsdagen om nya rekommendationer för att bekämpa coronaviruset.Flera rekommendationer riktas specifikt till regioner som är i fas två och tre av epidemin, alltså accelerationsfasen och fasen för allmän smittspridning. Bland annat ska antalet deltagare begränsas vid offentliga tillställningar. Regeringen föreslår också att all hobbyverksamhet för vuxna där det inte går att undvika närkontaker ska pausas.

Rekommendationerna ska enligt forsknings- och kulturminister Annika Saarikko (C) kunna tillämpas i enskilda kommuner. Myndigheterna ska snabbt kunna ta dem i bruk och också dra tillbaka dem snabbt. 

Vasa sjukvårdsdistrikt är det enda distriktet i Finland som befinner sig i fasen för allmän smittspridning och har redan vidtagit flera av de åtgärder som rekommenderas. 

Saarikko liknar coronaåtgärderna vid en verktygslåda.

–  Regionerna har redan en verktygslåda för att stoppa smittspridningen. Man kan säga att regeringens nya rekommendationer är en bruksanvisning för hur och när regionerna ska använda verktygen i lådan.

–  Det centrala är fortfarande att hålla distans, tvätta händerna och använda munskydd. Håll dig uppdaterad om rekommendationerna i din region, fortsätter hon.

Enligt de nya rekommendationerna ska alla finländare som kan distansarbeta.  

Här är de nya rekommendationerna (Faktaruta) 

I våras var det regeringen som fattade beslut om alla restriktioner på grund av epidemiläget. Efter att undantagstillståndet upphörde i juni fattas besluten om restriktioner i kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken. Därför kan regeringen endast ge rekommendationer.

I september antog regeringen en handlingsplan som delar in epidemins lägesbild i tre faser. Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig som sagt i fasen för allmän smittspridning, alltså den tredje fasen.

– De allra flesta sjukvårdsdistrikt befinner sig fortfarande i den första fasen – alltså epidemins utgångsnivå – vilket är bra, säger Kiuru.

Däremot befinner sig sjukvårdsdistrikten Helsingfors och Nyland, Centrala Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland, Södra Österbotten och Åland i den så kallade accelerationsfasen.

Regeringen förhandlade fram de nya rekommendationerna på torsdagsförmiddagen i Ständerhuset. Nästa vecka fattar regeringen ett principbeslut om rekommendationerna.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar