163222160 l2
Publicerad 22 februari 2021 kl 16:00

Reser vi med vaccinpass inom snar framtid?

Allt eftersom vaccinationer mot covid-19 har påbörjats, inleds också diskussionen om ett möjligt vaccinpass. Resor kan kräva digital dokumentation som visar att passagerare har vaccinerats eller testats för viruset. Hur rättvist skulle en sådan lösning vara och vilka hinder finns det?

Den pågående pandemin påverkar den den globala turistnäringen enormt mycket, men en värld där vaccinpass tillåter dig att resa är inte långt borta. I ett av president Bidens verkställande order vars mål är att att begränsa pandemin, ber han myndigheter att bedöma möjligheten att på ett eller annat sätt koppla koronavirusvaccincertifikat med andra vaccinationsdokument och producera digitala versioner av dem. Danmarks regering har även de meddelat att man under de närmaste månaderna kommer att släppa ett digitalt pass som gör det möjligt för medborgarna att visa att de har vaccinerats. 

Exakt när och hur internationella resor kan återupptas är den stora frågan. Utmaningen finns i att skapa ett dokument eller en app som accepteras runt om i världen, som skyddar integritet och är tillgänglig för människor oavsett deras sociala status eller tillgång till telefoner. Vaccinpass behöver inte vara digitala, men det skulle göra reseprocessen lättare. Att ha dokument och hälsodeklarationer i olika pappers- och digitalformat skulle inte fungera i längden. Ett standardiserat, enkelt sätt är vad många förespråkar. 

 

 

 

Ingen nytt fenomen med vaccinpass

Ett digitalt vaccinpass är en dokumentation som visar att du har vaccinerats mot covid-19. Vissa versioner gör det möjligt för människor att visa att de har testat negativt för viruset och därför lättare kan resa. Att behöva bevisa att du har vaccinerats för att komma in i vissa länder är däremot inte ett nytt koncept. Till vissa länder har det under årtionden funnits krav på bevis av vaccinering mot sjukdomar som till exempel röda hund, kolera och malaria. Den stora skillnaden nu är den digitala aspekten. 

I.A.T.A (International Air Transport Association) är en av flera organisationer som har arbetat med digitala lösningar i flera år. Tanken är att om du har all relevant information på din telefon kommer du spara mycket tid under själva resandet. Förutom I.A.T.A. har IBM (International Business Machines Corporation) utvecklat sitt eget pass som gör det möjligt för individer att visa bevis på vaccination eller ett negativt test för att få tillgång till en allmän plats. Passet är byggt på IBMs blockchain-teknik och kan använda flera datatyper, inklusive temperaturkontroller, virusexponeringsmeddelanden, testresultat och vaccinstatus. World Economic Forum och Commons Project Foundation, en schweizisk ideell grupp, har testat ett digitalt hälsopass som heter CommonPass, vilket gör det möjligt för resenärer att få tillgång till test- eller vaccinationsinformation. Passet skulle generera en QR-kod som kunde visas för myndigheter. Möjligheterna för ett digitalt pass är många, standardiseringen av passet är vad man just nu jobbar på.

 

Risk för ökad ojämlikhet

Just nu finns det med än en miljard människor i världen som inte kan bevisa sin identitet eftersom de saknar pass, födelsebevis eller körkort. Introduceringen av digitala dokument som visar vaccinstatus skulle därför öka ojämlikheten. Det kommer ännu ta år innan vacciner är allmänt tillgängliga på global nivå och därför skulle en rättvis återgång till resandet vara svårt att uppnå. 

Dessutom kommer expertgrupper alltid tillbaka till problemet gällande integritet och datadelning. Det globala passystemet tog 50 år att utveckla och den biometriska delen i identifieringsprocessen tog över 10 år att godkännas. Idag är många tekniska experter ense om att det blir en stor utmaning i att utveckla ett digitalt, universellt system på kort tid. 

 

 

Källor: New York Times, The Fashion Law, IATA

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar