Artikel från
0c6d827ef3f7df7b2da3c25db65b6588 De öppna inlärningsmiljöerna kan vara en orsak till att allt fler barn söker sig till neuropsykiatrisk vård. Foto: Sofie Fogde/SPT
Publicerad 2 november 2019 kl 12:00

Yle: Allt fler barn söker sig till neuropsykiatriska undersökningar

De barn som får remiss till en neuropsykiatrisk undersökning har fördubblats under fem års tid, skriver Yle.

Bara under förra året skrevs 66 000 remisser till adhd/add- och neuropsykiatrisk utredning för 6–13-åriga barn i Finland. Det visar den statstik som Yle presenterar. Under 2014 fick färre än hälften en liknande remiss.

Biträdande överläkare Päivi Lindholm vid Uleåborgs universitetssjukhus säger att orsaken inte nödvändigtvis är att barn har fler särdrag nu än tidigare. I stället kan en orsak vara förändringarna i skolvärlden, den nya läroplanen och hur den tolkas.

– Tolkningarna av självständighet och gemensam inlärning har lett till situationer där det förväntas väldigt mycket av väldigt små barn, säger Lindholm till Yle.

Den nya läroplanen för de lägre årskurserna började användas år 2016.

Enligt experter som Yle pratat med kritiseras också de öppna inlärningsmiljöer som skolorna börjat implementera. En del barn gynnas av att få göra sina skoluppgifter på en dyna på golvet, medan andra barn störs av den ständiga rörelsen i skolutrymmena.

Biträdande överläkare Lindholm säger att allt fler barn med allt lindrigare neuropsykiatriska särdrag söker sig till vård för att de inte klarar av vardagen.

– De här barnen hade tidigare klarat sig utan den barnpsykiatriska specialistvården.

Lindholm säger till Yle att det här leder till en situation där man med mediciner och terapi förväntas lösa ett problem som uppkommit på grund av yttre faktorer och för höga förväntningar.


Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar