Artikel från
ccf702bf69621b94055dd6f579a571aa Den 27 september 2019 samlades omkring 5 000 personer på Riksdagshusets trappa i Helsingfors för att kräva åtgärder och för att visa sitt stöd för klimatet. Foto: Sören Jonsson/SPT
Publicerad 6 januari 2020 kl 14:11

Yle: Över hälften av finländarna känner eget ansvar över att stoppa klimatförändringen – SFP-anhängare mest ambitiösa

Endast en procent av finländarna anser att klimatförändringen inte behöver stoppas, skriver Yle.

Yle:s undersökning visar att en majoritet av finländarna anser att de bär ett eget ansvar för att klimatförändringen stoppas. Totalt svarade 53 procent av dem som deltog i undersökningen att varje finländare på eget initiativ bör se över och förändra sina levnadsvanor.

Åtta procent ansåg att det är onödigt att ändra sina egna levnadsvanor ifall inte lagstiftningen kräver detsamma av alla finländare.

29 procent ansåg att finländarna och finska staten inte bör ändra på sina ageranden, eftersom klimatförändringen är något som kräver att lösningar och beslut görs på internationell nivå.

Endast en procent av dem som deltog i undersökningen svarade att klimatförändringen inte behöver stoppas.

I undersökningen frågades även efter de svarandes partitillhörighet. Inom Svenska folkpartiet var andelen personer som var villiga att ändra egna levnadsvanor allra högst. Totalt 72 procent av anhängarna sade sig känna eget ansvar över klimatet. Lägst var andelen bland Sannfinländarna, där 32 procent av anhängarna ansåg att varje finländare själv bör ändra sina levnadsvanor i förmån för klimatet.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar