Artikel från
42ec2e26ee0e75f2d827686c1cb01b8f Behovet av skolpsykologer har ökat ytterligare under coronaepidemin, enligt Yle. Foto: Jeanette Östman/SPT
Publicerad 17 februari 2021 kl 07:46

Yle: tillgången till skolpsykologer varierar starkt i Svenskfinland

Bristen på skolpsykologer är störst i Pedersöre där en psykolog har ansvar för 1 400 elever, visar Yles undersökning.

Det finns stora skillnader i hur tillgänglig elevvården är i kommunerna i Svenskfinland, visar Yles kartläggning.

Kartläggningen visar att skolpsykologerna hade många elever på sitt ansvar. I Pedersöre hade en psykolog hand om 1 400 barn.

I Pargas, Sibbo och Larsmo hade en skolpsykolog 800 elever, vilket med nöd och näppe motsvarar rekommendationen. Läget var bättre i Hangö, Sjunde och Kyrkslätt där varje psykolog ansvarade för 300 elever.

Ett problem är enligt Yle att det råder brist på svenskspråkiga skolpsykologer och kuratorer.

Psykologförbundets ordförande Annarilla Ahtola säger i artikeln att lönen och besvärliga arbetsförhållanden är bidragande orsaker till psykologbristen, speciellt i en del kommuner på landsbygden.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar