Artikel från
crop uwgs8hy4smPK Anki Sundin säger att vi behöver betrakta insekter ut ett större perspektiv. Trenderna utvecklas hela tiden. Foto: Milja Ångerman
Publicerad 5 juni 2018 kl 21:10

Näringsfysiolog: Insekter är en förträfflig näringskälla

Klimatsmart mat blir trendigt. Det finns ett ökat intresse för alternativa proteinkällor och miljömedvetenhet. Mjölk och kött kan ingå i miljösmart mat, men konsumtionen måste minska.

Insektindustrin växer världen över. Tillväxten från 2017 ligger på 101 procent per år.

Den största tillväxten av insekter som mat sker just nu i Europa. I elva av Europas länder äter man insekter men de största producenterna finns i Nederländerna, Belgien och Frankrike. I Finland i nuläget finns cirka 30 insektproducenter.

På seminariet "framtidens klimatsmarta proteiner"
, arrangerat av Nina Möller-Nord från Matriket Österbotten, Dynamo och Nora Backlund från "Smarta Lösningar" vid Yrkesakademin Österbotten, erbjöds ett flertal föreläsningar om den växande proteinindustrin.

–Marknaden för alternativa proteiner växer och vi måste hänga med och utveckla oss här i Österbotten, säger Nora Backlund.

Projekten som ligger som ligger till grund för seminariet stävar efter att öka självförsörjningen och miljömedvetenheten hos österbottningar.

–Vi vill hitta nya österbottniska råvaror, minska på importer och satsa mer på inhemska proteinkällor, säger Nina Möller-Nord.

Från Sverige kommer föreläsaren Anki Sundin, senior konsult inom livsmedel, hållbarhet och kommunikation med fokus på lönsam hållbarhet i livsmedelsbranschen. Sundin berättar om insekter som alternativ proteinkälla och hur man kan göra proteinproduktionen mer hållbar och lönsam.

–Vi ska inte avskaffa köttkonsumtionen utan snarare minska på den och välja kött av bra kvalitet när vi äter det – här i Finland gärna inhemskt och ekologiskt.

Produktionen av nötkött och mjölk går hand i hand och kornas betande är avgörande för den biologiska mångfalden och därmed vår odlingsförutsättning. Inga pollinerade insekter – inga grödor.

–Det kommer alltid att belasta miljön att producera mat, men frågan är vad vi får för den belastningen. Om vi bara skulle välja "klimatsmart" utan att ta hänsyn till näringen och andra miljöfaktorer så skulle socker framstå som ett ypperligt livsmedel medan naturbetesköttet skulle framstå som något av det sämsta alternativen för miljön.

ZoomInsekter kräver mindre ytor för odling än vad andra proteinkällor så som kött, fisk och fågel gör. De har även lägre vattenförbrukning och klimatbelastning. De kan livnära sig på organiska biprodukter och möjliggör en hög, nationell självförsörjningsgrad.


–Insekter är dessutom en förträfflig näringskälla. Speciellt när det gäller protein och omega 3-fettsyror. En intressant fråga är om vi ska anse att insektsuppfödning är ett mer etiskt sätt att producera animaliskt protein än den högintensiva produktionen av kött, odlad fisk och fågel.

– Dock vet vi inte mycket ännu om insekters nervsystem för att säga hur de upplever det vi skulle kalla smärta och stress.

Insekter kan bli mer populära, men många drar sig fortfarande för att äta dem.

Enligt Nordic Food Lab kanske insekterna kan tilltala en större skara konsumenter om de skulle byta namn. Honey bug och landräka låter kanske mer ätbart än till exempel gul mjölkbaggslarv eller syrsa?


I dagsläget är syrsmjöl väldigt dyrt, men när produktionen ökar kommer priserna sjunka.

–Det som är viktigt med matinsekter, foderinsekter eller hållbara alternativ till mat och foder, är att de drivande bolagen inte söker alternativ för hållbarhetens skull, utan alternativ för lönsamhetens skull. Om något är lönsamt så finns det anledning att fortsätta, säger Sundin.

– Det är vår garanti för fortsatt utveckling av hållbar mat.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar