Artikel från
mdZTHMC9g8EB Rederierna i Finland och Visit Finland föreslår en modell för att lätta på reserestriktionerna i närregionen. Foto: Arkiv/Mikael Nybacka
Publicerad 15 april 2021 kl 09:05

Rederierna och Visit Finland föreslår modell för att göra resande möjligt igen

Med krav på negativa coronatest eller vaccinationsintyg vill rederierna öppna upp för resande i närregionen igen utan restriktioner.

I ett gemensamt pressmeddelande presenterar Rederierna i Finland och Visit Finland en modell som de anser skulle göra det möjligt att lyfta rådande reserestriktioner på ett säkert sätt. Syftet är att få igång närturismen inom Schengenområdet igen efter coronapandemin.

Man betonar speciellt att det är nödvändigt att återställa passagerartrafiken mellan Finland och Sverige, Estland och Tyskland under sommaren 2021 om rederierna ska återhämta sig. 


Modellen som föreslås går ut på att rederierna förutsätter negativt coronatestresultat, vaccinationsintyg eller intyg över att man haft covid-19 av passagerarna vid ombordstigning. Det här skulle kontrolleras med stickprov. 

Vidare skulle myndigheterna inte kräva en hälsokontroll av personer som kan uppvisa något av ovannämnda intyg när de anländer till Finland och de skulle inte behöva sitta i  karantän. Den allmänna rekommendationen om frivillig karantän vill man slopa för den här kategorin resenärer. 

Rederierna och Visit Finland förelår att myndigheterna utför stickprov vid landstigning för att kontrollera att alla som uppger sig ha intyg verkligen har det. Passagerare som saknar intyg skulle styras till hälsogranskningar och coronatest. Man anser att varken intyg eller test ska krävas av passagerare som inte går i land utomlands eller som vistas högst åtta timmar i land. 

De här riktlinjerna vill man ska gälla all närturism oberoende av syftet med resan. Man vill också se en förbättrad tillgänglighet på snabbtest i Finland.

Kommentarer

Ingen har kommenterat ännu

Skriv en kommentar